Vikariat som ej förlängs. Har efterfrågad utbildning och erfarenhet. Är det okej?

2019-10-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Hörde om en väns situation och önskar råd. Hon fick veta att hennes vikariat inte kommer bli förlängt. Fick i samband med detta, av sin chef, höra att hon "gav ett ungt intryck" och "såg kaxig ut"...Min vän har efterfrågad utbildning (3,5 år på universitet) och relevant erfarenhet för tjänsten. Uppfattningen blir att detta handlar om hennes ålder och utseende. Är detta okej? Hur kan hon gå vidare med detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsförhållanden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). En tidsbegränsad anställning kan träffas för vikariat (5 § LAS). Ett vikariat har ett fast slutdatum, vilket också framgår av din fråga, i och med att vikariatet inte blivit förlängt.

Huruvida det var okej av chefen att uttala sig om din väns ålder och utseende är beroende av vad som står i anställningsavtalet, kollektivavtal och hur länge din vän har jobbat som vikarie på arbetsplatsen.

Det krävs saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Situationen i förevarande fall är dock att vikariatet upphör vid utgången av den avtalade anställningstiden, om inte vikariatet förlängs. Således finns inte något krav på saklig grund då arbetstagaren ej blir uppsagd. Läs en liknande lawline-fråga här.

Observera dock att det vid längre vikariat kan finnas bestämmelser i anställningsavtalet om hur vikariatet upphör eller när det ej förlängs, t.ex. om uppsägningstid eller om saklig grund. Iaktta också att en visstidsanställning, som ett vikariat, kan övergå till en tillsvidareanställning om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer ä två år under en femårsperiod (5a § LAS). Tillsvidareanställningar måste sägas upp för att upphöra att gälla och kräver således saklig grund.

Det är alltså möjligt att chefens uttalanden om din vän i samband med att vikariatet upphörde inte bryter mot lagen om anställningsskydd eller anställningsavtalet.

Det finns dock gränser som sätts genom diskrimineringslagstiftningen. I diskrimineringslagen (DiskL) föreskrivs att en arbetsgivare inte får diskriminera arbetstagare (2 kap. 1 § DiskL) på grund av ålder (1 kap. 5 § 6 punkten DiskL). Vad som menas med diskriminering framgår av 1 kap. 4 § DiskL. Diskriminering är t.ex. när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med ålder (1 kap. 4 § 1 punkten DiskL).

För att vida utreda om chefens agerande var okej så rekommenderar jag din vän att ta kontakt med fackförbundet om din vän omfattas av ett kollektivavtal. Alternativt kontakta Diskrimineringsombudsmannen för att ta reda på om det rör sig om diskriminering.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1682)
2020-02-05 Kan Lawlines juristbyrå hjälpa mig att upprätta dokument?
2020-01-31 Kan chefen skriva i ens kalender?
2020-01-31 Vad ska jag göra om jag fått för lite i lön?
2020-01-30 Får jag samma lön som tidigare vid en omplacering?

Alla besvarade frågor (77204)