Vem som ska vara med på bouppteckning när testamente finns

FRÅGA
En avliden har som enda efterlevande en syster och tre syskonbarn, men han har testamenterat alla sina tillgångar till en religiös församling. Vem ska vara med vid bouppteckningen?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Alla så kallade dödsbodelägare ska kallas i god tid till bouppteckningen om testamentet inte vunnit laga kraft, men dessa behöver inte närvara om de så inte önskar. Alltså ska den avlidnes syster och tre syskonbarn kallas men de behöver inte närvara vid bouppteckningen om de inte vill. Dessa ska dock inte kallas till bouppteckning om testamentet vunnit laga kraft, vilket det gör om alla arvingar som gått miste av arvet godkänt testamentet samt 6 månader efter att det delgetts alla legala arvingar om ingen har klandrat det.

Hoppas detta svarade på din fråga!

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?