FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte28/03/2017

Vem som ska vara med på bouppteckning när testamente finns

En avliden har som enda efterlevande en syster och tre syskonbarn, men han har testamenterat alla sina tillgångar till en religiös församling. Vem ska vara med vid bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Alla så kallade dödsbodelägare ska kallas i god tid till bouppteckningen om testamentet inte vunnit laga kraft, men dessa behöver inte närvara om de så inte önskar. Alltså ska den avlidnes syster och tre syskonbarn kallas men de behöver inte närvara vid bouppteckningen om de inte vill. Dessa ska dock inte kallas till bouppteckning om testamentet vunnit laga kraft, vilket det gör om alla arvingar som gått miste av arvet godkänt testamentet samt 6 månader efter att det delgetts alla legala arvingar om ingen har klandrat det.

Hoppas detta svarade på din fråga!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare