Vem ska stå för barnens resekostnaderna?

2015-06-06 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan!Jag har två barn, 7 och 9 år. Deras mamma flyttade efter vår skilsmässa till ny ort 20 mil bort. Detta skedde 2011. Barnen går i skolan på hennes ort men besöker mig ca 3 helger i månaden samt på loven. Skjutsandet kostar en del. Min fråga är: Är jag skyldig att stå för mina reskostnader trots att det är mamman som skapat situationen (och kostnaden) genom sin långa flytt? Kan jag begära att hon står för även mina kostnader?Till saken hör också att vi tidigare varit överrens om att låta dessa resekostnader och ev underhåll från min sida ta ut varandra, men nu vill mamman ha underhåll.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det är oklart hur vårdnaden och umgänget med barnen är fördelade i ditt fall. Jag kommer inledningsvis utgå från att barnen bor hos mamman och att du har umgängesrätt med dem. Om barnen enbart bor med den ena föräldern, ska denna förälder ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Detta ska ske i skälig omfattning (6 kap. 15 b § föräldrabalken). Vid fördelningen av barnets resekostnader är utgångspunkten föräldrarnas ekonomiska förmåga. Dock är det primärt den föräldern som barnet inte bor hos som ska svara för kostnaderna. Den föräldern som barnet bor hos, ska i skälig omfattning bidra till kostnaderna om det är så att avståndet mellan föräldrarna är relativt stort. Ett riktmärke för bedömningen av avståndet är tio mil. Överstiger avståndet tio mil, bör föräldern som barnet bor hos hjälpa till med kostnaderna. Har emellertid denna förälder inte den ekonomiska förmågan att bekosta resorna, ska denne inte heller vara skyldig att stå för dessa resor.

Vid bedömningen av fördelningen av resekostnaderna är det även andra omständigheter som är av relevans, som att ena föräldern utan någon godtagbar anledning flyttat långt bort. I ett sådant skede, kan det bli så att denna föräldern får stå för en större del av resekostnaderna. Ett exempel på en godtagbar anledning för flytt långt bort, är att föräldern fått ett arbete på den nya orten.

Skulle det vara så att barnen anses bo växelvist hos er föräldrar, finns det ingen lagstiftning som skulle kunna skydda dig här. Då svarar ni för era egna kostnader eller så kommer ni överens om annat.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81689)