Vem har ansvaret för resorna till umgängesföräldern?

2020-02-29 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har 3 barn med samma pappa. Barnen har sedan sommaren 2018 bott hos mig och varit hos sin pappa 1-2 helger i månaden. Nu har barnens pappa valt att flytta ännu längre bort från barnen, från början var det 34 mil mellan men nu kommer det att bli 43 mil emellan barnen och pappan. Det jag undrar och vill ha svar på är, pappan har umgänge med barnen och jag har heltid med barnen. Men när barnen ska till sin pappa, ligger ansvaret hos mig att mötas upp halvvägs eller är det ansvaret hos deras pappa. Känns som jag har svårt att få fram frågan rätt men jag hoppas att ni kan förstå ändå.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör resor i samband med umgänge och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Bor barnet tillsammans med endast en förälder ska emellertid den föräldern ta del av kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern, se 6 kap. 15 b FB. För att det ska finnas en skyldighet att bidra till resekostnaderna för boendeföräldern ska det inte förekomma något växelvis boende, vilket betyder att barnet bor i stort sett lika mycket hos var och en av föräldrarna. I ditt fall finns det en boendeförälder och det förekommer inget växelvis boende, i och med att umgängesföräldern endast träffar barnen några helger i månaden.

Huvudregeln är att den förälder som barnet bor hos ska vara skyldig att ta del av resekostnader endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. I förarbetena anges som riktlinje att avståndet ska överstiga tio mil. Dock är en förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna inte heller skyldig att göra det. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen rörande kostnaderna. En sådan omständighet är om en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Enligt din fråga överstiger avståndet till umgängesföräldern tio mil, vilket gör att du som boendeförälder kan behöva ta del av kostnaderna utefter din ekonomiska förmåga. Du kan göra detta genom att till exempel skjutsa barnet till umgängesföräldern. Detta förutsätter att umgängesföräldern inte flyttat utan en godtagbar anledning. En godtagbar anledning till flytt kan till exempel vara att man har fått jobb på en annan ort eller så har man flyttat för att få ett närmare avstånd till någon man är i ett förhållande med.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1527)
2020-09-30 Får en minderårig person själv bestämma om hen vill göra en abort?
2020-09-30 Vad får man som vårdnadshavare besluta om vid gemensam vårdnad?
2020-09-30 Hur tillgodoses barnets bästa?
2020-09-30 Kommer jag bli kontaktad ifall pappan till mitt barn kräver umgänge hos någon myndighet?

Alla besvarade frågor (84633)