Vem ärver enskild egendom?

Hej! Jag har en fundering hur detta blir. A dör plötsligt. Han har 3 barn sedan tidigare. A är vid dödsfallet gift med B och de har gemensamt två omyndiga barn. A har fått huset de bor i som en gåva och det finns gåvobrev där det står att det är en enskild egendom. Är det då enbart de tre särkullbarnen som ärver huset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vad som ska ingå i en bodelning

En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap anses upplöst när den ena maken dör (1 kap. 5 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det framkommer av frågan att huset utgör enskild egendom vilket betyder att det inte är att anse som giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Frågan är om villkoret om att huset ska vara enskild egendom är giltigt. Enligt 7 kap. 2 § 2 p. äktenskapsbalken är egendom som en make fått i gåva enskild egendom om detta föreskrivs av gåvogivaren, samt att gåvogivaren inte är den andra maken. Huset är därmed enskild egendom och ska inte tas med i bodelningen och går således inte till den efterlevande maken.

Vem ärver huset?

Det är i första hand den avlidens barn som ärver från denne (2 kap. 1 § ÄB). Den avlidens barn har alla lika rätt till arvet och ska således dela jämt på detta (2 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Det finns inga krav i ärvdabalken med att barnen måste ha dela samma föräldrar, förutsatt att de delar en förälder. Alltså har alla fem av A:s barn lika rätt att ta del av arvet av huset, även om deras förälder B inte har rätt till det vid en bodelning. Det framkommer av frågan att A var gift med B vid dödsfallet. Det arv som de gemensamma barnen fått från A går till den efterlevande maken B med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Detta betyder att A och B:s gemensamma barn får ut sitt arv från A först när B avlidit. Särkullbarnen har dock rätt att få ut sina delar av arvet från A direkt (3 kap. 1 § ÄB).

Vem får huset?

Vem som får huset i slutändan är omöjligt att svara på med de detaljer som angivits i frågan. Vem som får det beror på hur arvet fördelas mellan de fem arvstagarna. Går huset i sin helhet till någon av A och B:s gemensamma barn kommer B först att erhålla det med fri förfoganderätt. Det är även möjligt att alla arvstagare kommer få lika andelar i huset och bli samägare.

Sammanfattning

Huset är enskild egendom och kommer inte att ingå i bodelningen mellan makarna och kommer således inte att tillfalla B med äganderätt. Alla A:s barn har rätt att taga arv från A, även huset ingår i detta arv. B kommer att erhålla de gemensamma barnens arv med fri förfoganderätt fram till dess att B avlider.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Axel HelgessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”