Vem ärver efter mig om jag är gift men har inga gemensamma barn med min make?

Hej. Är gift sedan drygt 2 år sen med en man som har skulder på ca 450000 kr, han har försökt söka skuldsanering , men ansökan har avslagits.

Nu min fråga ...Jag äger huset , 2 bilar, släpkärra och en billigare husvagn.

Och jag har fyra barn sen tidigare äktenskap, så vem ärver mig , vet att maka/ make ärver varandra, Men går mitt arv till hans skulder ?Han har inga egna barn. Måste jag göra ett testamete, så han får bo kvar i huset till han orkar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Om en gift person avlider

Om en person som är gift avlider ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).

Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.

Det som genom bodelningen tillfaller den efterlevande maken är helt och hållet dennes, och det som tillfaller den avlidne maken ska fördelas enligt reglerna om arv.

Vem ärver?

Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).

Efterlevande makes arvsrätt

Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något.

Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2021 är ett prisbasbelopp 47 600 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.

Din situation

Om du skulle avlida är det första som händer alltså att en bodelning görs. Eftersom din make kommer få behålla så mycket av hans egendom som krävs för att täcka sina skulder, innebär detta att han kommer få ta del av mer av din egendom om du inte har lika mycket skulder. Efter bodelningen ska ditt arv fördelas till dina arvingar.

Som jag skrivit ovan är det barn som ska ärva i första hand. Eftersom dina barn inte är din makes barn är de särkullbarn och har bättre rätt att ärva efter dig än din make har. Så länge din make, efter bodelningen, har tillgångar till ett värde av minst fyra prisbasbelopp kommer dina barn ärva allt efter dig. Dina barn får då en fjärdedel var.

Möjlighet att upprätta ett testamente

Det är möjligt för dig att upprätta ett testamente om du vill att din make ärver mer än det jag beskrivit ovan (9 kap. 1 § ÄB). I testamentet kan du ange att din make ska ärva med fri förfoganderätt, och att när han avlider ska dina barn ärva efter dig. Detta innebär att han kan använda egendomen som han önskar, men han kan inte testamentera bort den. Att tänka på är dock dina barns rätt till laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, och arvslotten är det arv dina barn skulle fått om det inte fanns något testamente, alltså en fjärdedel var av din egendom (7 kap. 1 § ÄB). Om du upprättar ett testamente som inskränker dina barns rätt till laglott har de möjlighet att kräva att testamentet jämkas för att de ska få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Formkrav för testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente av en våra duktiga jurister är du välkommen att boka en tid här.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”