Vårdnadstvist

2020-07-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Mamman blev misshandlat framför 2 årig son av pappan som dömts till fängelse. Mamman fick ensam vårdnad utan umgänge som inte fungerade trots många försök. De är fortarande sekretessmarkerad från den dagen som de blev misshandlad. De känner sig fortfarande rädda. Papa åkte utomlands i 4 år. Betalade ingen underhållsstöd. Nu begär han umgänge med sonen som är 8 år : alla helger, alla skollov, Sommer lov och ledigheter, samt åka med honom utomlands.Frågan : hur stor är sannolikheten att domen inte ändras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan konstateras att din fråga rör vårdnaden av barn, vilket innebär att det är föräldrabalken (FB) som aktualiseras. Denna hittar du här.

Av frågan framgår att barnets mamma har ensam vårdnad om barnet. Som jag förstår frågan vill pappan till barnet få till en förändring av vårdnadsasvaret. För att åstadkomma detta kan talan väckas i tingsrätten om förändring av vårdnaden, se FB 6:5.

Vad tingsrätten skulle besluta i ett sådant fall är svårt att avgöra om det inte görs en mer ingående bedömning av alla de relevanta omständigheter som finns i just det specifika fallet. Som utgångspunkt är det barnets bästa som ska vara styrande i mål som rör barn. Detta följer av FB 6:2a, och säger egentligen ingenting om vad som gäller i det enskilda fallet om inte en prövning utifrån dess specifika omständigheter görs. Med detta sagt, vill jag betona att det rör sig om en bedömning som är mer ingående än vad som är möjligt utifrån de uppgifter jag fått nu. Vissa särskilt viktiga punkter som påverkar bedömningen vad gäller vårdnadstvister kan dock nämnas.

En sådan avgörande punkt är hur väl föräldern samarbetar i angelägenheter och frågor som rör barnet. Utifrån vad du berättar skulle vad barnets pappa gjort (inte betalat underhållsstöd till mammas medan hon haft vårdnaden, eller som jag förstår det inte heller varit delaktig i barnet vad gäller exempelvis praktiska frågor medans han var utomlands. Givetvis beaktas även det faktum att pappan har blivit dömd för misshandel av mamman tidigare också in i bedömningen av vad som kan anses vara det bästa för barnet, särskilt eftersom misshandeln anges ha skett framför barnet.

Sammanfattningsvis är det utifrån vad som är barnets bästa som en eventuell förändring av vårdnadsansvaret kan ske. En bedömning görs i det enskilda fallet av tingsrätten, som kan besluta om ensam vårdnad av barnet om rätten finner att det är förenligt med barnets bästa. Att ange exakt hur stor sannolikheten för viss utgång i målet blir dock svårt, men jag hoppas att ovanstående kan vara till någon hjälp!

Hoppas det var svar på din fråga! Återkom annars gärna.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (813)
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet
2021-02-04 Frånta förälder umgängesrätt
2021-02-03 Hur ansöker man om gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (89486)