Vårdnadshavares ansvar

2017-05-23 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,min fru och jag ska skilja oss. Vi har gemensam vård av våran 4 åriga son. Han ska bo hälften av tiden hos Mamman och andra hälften hos Pappan. Vi kommer båda två att bo nära varandra, på Södermalm.Jag är schweizare och känner inte till alla detailjer, men från det jag kunde läsa, så måste man bestämma en boförälder och en umgängesförälder även i vårat fall. Vad innebär det? Jag förstår att barn kommer att vara skriven hos boförälder, men finns det även andra skilnader? Plikter och rättigheter? Vad ska man tänka på? Eller spelar det mindre roll?Mycket tacksam för eran hjälp!Mvh,Alex
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Av Föräldrabalken 6 kap. 1§ framgår att den som har vårdnaden ansvarar för att barnets personliga förhållanden och behov ska bli tillgodosedda. Sådant kan vara hygien, skola, läxhjälp samt fritidsaktiviteter. Vårdnadshavaren svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Detta övergripande ansvar gäller för er gemensamt som vårdnadshavare. Barnets bästa ska vara avgörande för samtliga beslut som fattas, Föräldrabalken 6 kap. 2a§.

Vid det fall ni båda kommer ha en gemensam vårdnad kommer ni båda anses vara boendeföräldrar och ha delat ansvar, då barnet kommer skifta boende varannan vecka. Eftersom ni båda kommer ha ert barn hos er kommer ni därför inte benämnas som "umgängesförälder".

Då det föreligger gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta beslut gemensamt av frågor som rör personliga angelägenheter. Sådana frågor kan vara val av skola eller mer omfattande sjukvård etcetera. Ett samråd ska ske innan sådana beslut. Vid sådana beslut ska ett samråd ske föräldrarna emellan. Detta framgår av Föräldrabalken 11 & 13§§.

Vid frågor av mindre karaktär gäller som huvudregel att vård och beslut av "vardaglig karaktär" ska bestämmas av boendeföräldern. I ert fall innebär det att bestämmanderätten tillkommer den som har barnet hos sig. Vid det fall man skulle missbruka ett sådant ansvar och exempelvis bedriva umgängessabotage, alternativt visa på påtagliga samarbetssvårigheter med den andra föräldern, väger sådant tungt till den andra förälderns fördel vid en eventuell vårdnadstvist.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?