FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/05/2018

Vårdnadshavare efter dödsfall av ensamstående förälder.

Hej! Jag har ensam vårdnad både i Sverige och Chile sedan 2011. Min dotters biologiska pappa har inget kontakt med dottern som är 12 år. Jag undrar om jag dör vem blir då vårdnadshavare för dottern? Min sambo? Eller biologiska pappan? Sambo och jag tänker gifta oss snart och jag är gravid också.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det scenario du beskriver regleras i 6 kap. 9 § 2 st. Föräldrabalken. Bestämmelsen säger;

"Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare."

Som kan utläsas av bestämmelsen är huvudtanken att vårdnaden av barnet ska gå över till den andra biologiska föräldern. Men av bestämmelsen kan även utläsas att reservationer har gjorts för fall där det inte är lämpligt. Stor vikt läggs vid barnets bästa, minsta ingripande åtgärden samt kontinuitet i barnets vardag. I förarbetena finns det uttalat att om den andra föräldern inte visat intresse för barnet eller inte haft någon kontakt eller endast sporadisk kontakt (tillfällig med många långa avbrott) med barnet är det lämpligare att anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Dessa särskilt förordnade personer väljs ut av socialnämnden och godkänns av domstolen. Har vårdnadshavaren innan sitt dödsfall uttryckt ett önskemål om vem/ vilka denne skulle önska ha vårdnaden brukar domstolen följa detta om inte det anses vara olämpligt.

Enligt förarbetena nämns även att om barnet hunnit skapa en trygghet och gemenskap hos någon annan som är beredd att ta på sig ansvaret som vårdnadshavare är det lämpligare att anförtro denne vårdnaden.

Sammanfattning

Om det nu skulle hända att du avlider skulle din sambo eller annan familj/ person du önskar kunna anförtros vårdnaden av din dotter med tanke på att hon inte har kontakt med sin far. Att ni ska gifta er och bilda familj tillsammans bidrar även till det tidigare nämnda om trygghet och gemenskap hos annan. Det är dock svårt att säga något säkert då domstolen gör en individuell prövning i det enskilda fallet och störst vikt läggs vid vad som är bäst för barnet.

Bästa hälsningar,


Sandra IbrahimRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”