FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt10/06/2018

Vägar till föräldraskap

Om jag väntar barn (egen planering via landsting ) och sedan går tillbaka till mitt ex för att hon och jag tagit paus och vi gifter oss innan barnet är fött. Vad har hon/vi för rättigheter till detta barn? Jag skulle vilja att hon oxå får rättigheter.

Vad bör vi göra tänka på?

Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika grader av föräldraskap; rättslig förälder och vårdnadshavare. Rättslig förälder är en förälder men inte vårdnadshavare. De ansvar och rättigheter man har som rättslig förälder är skyldighet att betala underhåll, rätt att få upplysningar från vårdnadshavare, kunna väcka talan i fråga om vårdnad och umgänge m.m.

Som vårdnadshavare har man exempelvis skyldighet att se till att barnets behov blir tillgodosedda m.m och försörja barnet (se 6 kap 2 § och 7 kap Föräldrabalken, FB). Du är rättslig förälder för att du föder barnet, vilket kallas för moderskapspresumtionen. Mor som föder barn blir också automatiskt vårdnadshavare (6 kap 3 § FB). I mitt svar har jag delat in hur ni ska gå tillväga för att din maka också ska kunna bli både rättslig förälder och vårdnadshavare.

Hur blir man rättslig förälder?

Förälder är moderns maka om denna samtyckt till befruktningen och om det med hänsyn till samtliga omständigheter anses sannolikt att barnet avlats genom befruktningen (1 kap 9 § FB). Med andra ord måste din maka ha samtyckt till befruktningen antingen skriftligen eller muntligen. Behandlingen måste också ha skett på svenskt sjukhus enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet.

Föräldraskap måste fastställas genom antingen bekräftelse eller dom (se 1 kap 9 § 2 st FB). Bekräftelse görs skriftligen, ska bevittnas av två personer och skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet (1 kap 4 § FB). Fastställande av föräldraskap gör du skriftligt hos stadsdelsförvaltningen eller i några stadsdelsförvaltningar på medborgarkontoret. När föräldraskapet är fastställt, antingen via dom i domstol eller bekräftelse vid familjerätten, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Hur blir man vårdnadshavare?

Vårdnadshavarskapet för maka, sambo, partner anmäls till socialnämnd, Skatteverket eller tingsrätt (6 kap 4 § FB). Ni kan alltså välja vart ni vill vända er.

Adoption

Ett annat alternativ är att din maka adopterar barnet. Adoption kräver att man måste vara gift, att den som adopterar har fyllt 25 år och att barnets vårdnadshavare samtycker. En underårig får endast adopteras med socialnämndens medgivande (se mer 4 kap FB). Det sker en utredning och efter beslut av domstol (4 kap 6-10 §§ FB).

För fler frågor är ni båda välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

mvh

Therese AxénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”