Vad utgör förskott på arv?

Hej

Jag hjälper min gamla mycket. Kör henne dit hon ska, tar henne till doktorn, städar och handlar. För detta får jag ibland en peng 2000-3000 då och då.

Min bror bor långt ifrån och har inte så bra kontakt med min mamma.

räknas dessa små gåvor som förskott på arv?

Hur ska vi göra om de inte ska räknas som förskott på arv?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om förskott på arv

Som huvudregel är gåvor som getts från föräldrar till barn att anse som förskott på arv om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § ärvdabalken [ÄB]). "Annat har föreskrivets" syftar på att det exempelvis har gjorts en anmärkning i ett testamente eller någon annan typ av skriftlig handling att föräldern inte vill att gåvan ska utgöra förskott på arv. "Med hänsyn till omständigheter" avses exempelvis att det finns faktorer som tyder på att föräldern inte ville att den aktuella gåvan skulle utgöra förskott på arv (även om inte det har sagts uttryckligen). Att uttrycka det muntligen är också giltigt. Men om föräldern som gett gåvan går bort är det oftast mycket svårt att fastställa vad hen ville och då brukar man utgå från huvudregeln att gåvor till barn utgör förskott på arv.

Ett undantag från huvudregeln är att kostnader, som en förälder har lagt ned på ett barns uppehälle och utbildning, inte avräknas från barnets arv, om föräldern därmed endast fullgjort sin underhållsskyldighet. Inte heller ska sedvanliga gåvor av mindre värde anses som förskott på arv (exempelvis julklappar) (6 kap. 2 § ÄB).

Hur ska ni göra för att det inte ska räknas som förskott på arv?

Det finns en risk att dessa gåvor på några tusen kronor kommer anses som förskott på arv särskilt om det har skett flera gånger. Jag rekommenderar därför för säkerhets skull att din mor upprättar ett testamente som föreskriver att dessa betalningar på 2000-3000 kronor inte ska anses som förskott på arv (9 kap, 1 § ÄB). Men din bror kan eventuellt klandra detta testamente om det inskränker på hans laglott (14 kap. 5 § ÄB). En laglott är ett barns rätt till halva arvslotten.

Exempel: Om din mors kvarlåtenskap när hon går bort är totalt 100 000 kr skulle du och din bror få 50 000 var, vilket kallas för er arvslott (förutsatt att din mor inte har några andra barn och att det inte finns något upprättat testamente). Men denna arvslott kan inskränkas till hälften det vill säga 25 000 kr genom upprättande av testamente. 25 000 kr är alltså laglotten som din bror har rätt till, oavsett vad som är föreskrivet i ett upprättat testamente.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du vill veta mer om hur man upprättar ett testamente kan du läsa min kollegas svar om du klickar här. Du är också varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline kan också hjälpa dig att upprätta ett testamente till ett fast pris: https://lawline.se/fixed_price

Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”