Vad utgör efterarvet och hur räknas det ut?

2017-10-31 i Efterarv
FRÅGA
Ang efterarv och hur detta räknas utHej, Min pappa dog kort tid efter nytt giftermål. Jag och min bror är från 1:a äktenskapet, alltså särkullsbarn. Den efterlevande änkan har 2 egna barn från sitt tidigare äktenskap. I testamentet efter pappa framkommer att den fastighet som han ägde som enskild egendom skulle övertas med fri förfoganderätt av den efterlevande änkan och att efter hennes död skulle fastigheten återgå och tillfalla sönerna. Min bror och jag avstod därför vår rätt till laglott då isåfall fastigheten skulle sålts. Jag har nu förstått att denna situation berättigar oss till efterarv. 1 Är detta framflyttade el uppskjutna arv att betrakta med hela arvslotten ? 2 Hur räknas detta efterarv ut i förhållande till den nu avlidna änkan och hennes kvarlåtenskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och efterarv finns i Ärvdabalken (ÄB).

1. Ni har skjutit upp hela er arvslott och har därför rätt till hela arvslotten i efterarv
Som utgångspunkt har du och din bror rätt till hälften var av arvet från er pappa som er respektive arvslott (ÄB 2 kap. 1 §). I och med att er pappas maka endast fått fri förfoganderätt genom testamentet, så har ni fortfarande rätt till hela era arvslotter efter hennes bortgång. Makan hade rätt att ha kvar och använda den egendom som tillhörde er pappa men nu vid hennes bortgång ska egendomen alltså tillfalla er (ÄB 3 kap. 2 §).

2. Ert efterarv utgör den andel som er pappas egendom utgör ur makans totala egendom
Efterarvet räknas ut utifrån hur egendomsförhållandena såg ut när er pappa gick bort. Låt säga att värdet av er pappas kvarlåtenskap för enkelhetens skull var lika stort som värdet av hans makas egendom, de hade t.ex. 500 000 kronor var vid er pappas bortgång. I så fall utgjorde alltså er pappas egendom 50 % av den totala egendom makan hade på 1 miljon. Er efterarvsrätt blir därför också till 50 % av egendomen, eftersom ni har rätt till hela den andel som tillhörde er pappa. Värdet på egendomen kan ha minskat eller ökat sedan er pappa gick bort varför en uträkning i % ger en rättvis uppdelning. Uppgår t.ex. egendomen idag till 800 000 kronor är ert efterarv 50 % d.v.s. 400 000 kronor. Det avgörande är alltså hur stor andel er pappas kvarlåtenskap utgjorde av makans totala egendom, denna % är ert gemensamma efterarv.

Som jag skrev inledningsvis har du och du bror rätt till hälften var av arvet från er pappa vilket utifrån ovan scenario nu alltså innebär 25 % var av den totala egendomen. Resterande andel av egendomen som inte är arvet efter er pappa, i detta fall 50 %, är arvet efter makan och ska tillfalla hennes arvingar. Eftersom hon har två barn delar även de lika på arvet och får ur det totala 25 % var.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (802)
2021-09-22 Finns rätt till efterarv i förmånstagarförsäkring?
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?

Alla besvarade frågor (95784)