Vad kan man göra när man överklagat ett avslag om bistånd men inte kan vänta tills domstolen prövar överklagandet?

2020-12-03 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag har ansökt om bistånd (försörjningsstöd) men jag fick avslag, avslag är grundas enligt anonym anmälan som inkommit till nämnde. Jag har skrivit och sickar överklaga men min Handlägare så det vidare till förvaltningsrätten men det tar lång tid. Snälla vad kan jag göra! Jag är två barnens mamma och arbetssökande. Om jag inte betala hyra vi kan blir hemlösa. Mina barns pappa bor inte med mig han bor annan kommun men han brukar komma och hälsa på de.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera saker som du kan göra om du inte kan vänta så länge på att förvaltningsrätten ska pröva ditt överklagande. Jag rekommenderar att du testar alla.

Begär "interimistiskt beslut" hos förvaltningsrätten
Förvaltningsrätten kan ibland välja att låta ett visst beslut gälla under tiden det tar för dem att pröva någons överklagande (28 § förvaltningsprocesslagen). Har socialtjänsten alltså gett avslag om en ansökan om försörjningsstöd, kan förvaltningsrätten besluta att du ändå ska få bidrag tills dess att de hunnit kolla på det överklagade ärendet och tagit ett beslut.

För att förvaltningsrätten ska kunna göra detta måste det finnas en anledning varför det är viktigt att du ska få bistånd under tiden som de prövar ditt överklagande. Det kan exempelvis vara just att du inte kan betala din hyra eller att du har andra akuta kostnader.

Vad du ska göra är alltså att ta kontakt med förvaltningsrätten, säga att du vill att de ska ta beslut om att ge dig bistånd under tiden de handlägger ditt överklagande, och säga att det beror på att du har ett akut behov av bistånd eftersom du och din familj kan bli hemlösa om du inte kan betala hyran. Om det också finns andra kostnader som är akuta, kan du ta upp dessa med.

Begär bostadsbidrag och interimistiskt beslut hos Försäkringskassan
Eftersom du bor tillsammans med dina barn kan du ha rätt till bostadsbidrag (96 kap. 4 § socialförsäkringsbalken). Hur du ansöker om bostadsbidrag kan du läsa om på Försäkringskassans hemsida.

Precis som hos förvaltningsrätten kan Försäkringskassan välja att ge dig bostadsbidrag under tiden som de handlägger ditt ärende. För att de ska göra detta krävs det dock 1) du är i akut behov av det, 2) att det är stor chans att Försäkringskassan kommer bevilja din ansökan och 3) att bostadsbidraget är viktigt för din situation (112 kap. 2 § socialförsäkringsbalken).

Vad du ska göra är att först ansöka om bostadsbidrag, och sedan ta kontakt med Försäkringskassan och säga att du vill att de ska ge dig bostadsbidrag under tiden som de handlägger ärendet. Som skäl till detta ska du säga samma saker som till förvaltningsrätten.

Begär underhållsstöd och interimistiskt beslut hos Försäkringskassan
Eftersom barnen bor hos dig har du rätt till underhåll från pappan. Men om han inte betalar något underhåll kan du ha rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan (18 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Vad det innebär är att Försäkringskassan kan betala ett form av minimibelopp av underhåll som du borde få från pappan. Hur du ansöker om detta kan du läsa om på Försäkringskassans hemsida.

Precis som med bostadsbidrag kan du be Försäkringskassan att ge dig underhållsstöd under tiden som de handlägger ditt ärende (112 kap. 2 § socialförsäkringsbalken).

Ansök därför om underhållsstöd, ta sedan kontakt med Försäkringskassan och säg att du vill ha underhållsstöd medan de tar beslut om det. Ge samma skäl till detta som för förvaltningsrätten och angående bostadsbidraget.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (631)
2021-04-17 När och varför behöver man söka om bygglov?
2021-04-16 När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?

Alla besvarade frågor (91429)