Vad innebär surrogat vid bodelning för sambos?

FRÅGA
hejmin fråga avser surrogat. i litteraturboken civilrätt, agell, skrivs på sid 388 att bodelning vid samboförhållande, omfattar endast egendom som finns i behåll när samboförhållandet upphör. Någon rätt till surrogat finns alltså inte. Vad menas med detta???? Vad menas med att surrogaträtt inte föreligger vid bodelning när man är sambor?tacksam för svar och ange gärna lagparagrafer och förtydliga på enkelt språk. tack.mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag kommer använda mig av sambolagen(SamboL) för att svara på din fråga.

Surrogat är beteckningen på egendom som trätt istället för enskild egendom. Som ett exempel:

Skulle en sambo sälja egendom denna fått via gåva med ett villkor att den ska vara enskild (4§ 1p SamboL) så är pengarna man får vid försäljningen ett surrogat för egendomen och är således också enskild egendom (4§ 4p SamboL), förutsatt att den är frånskild resten av förmögenhetsmassan.

För att svara på din fråga:

Egendom i samboförhållandet kan vara enskilt, antingen via gåva, testamente, arv (4§ SamboL) eller om bohag och bostad inte förvärvats för gemensam användning(3§ SamboL). Skulle sedan denna egendom säljas, eller bytas eller liknande till ett surrogat så kommer detta surrogat även det anses vara enskild egendom och kommer inte ingå i eventuell bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Sean Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2548)
2020-02-18 Köpa lägenhet som kan bli samboegendom?
2020-02-17 Har min sambo rätt till min bostadsrätt?
2020-02-17 Kan vår dotters kille få rätt till hälften av lägenheten om de separerar, trots att vi är delägare i den?
2020-02-17 Ska lägenhet som en sambo äger delas lika vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77187)