Vad har jag för arvsrätt och ansvar efter min pappa bosatt utomlands?

FRÅGA
Hej. Min far har gått bort, han var bosatt på senare år i Thailand men äger en bostadsrätt i Sverige som han har hyrt ut till sitt ex. Jag och min far har inte pratat på 20 år och information från hans ex är att han ville att hon skulle få allt när han dog. Vad blir nästa steg för mig som enda levande släkting, hur går jag tillväga med det rättsliga och vad har jag för arvsrätt beroende på om det finns ett testamente eller ej?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vad som ska hända nu efter att din far gått bort samt vad som är din arvsrätt. Min tolkning är också att din far vid sin bortgång inte var gift.

Arvsrätten i Sverige

Svenska bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Barn benämns bröstarvingar, vilket innebär att de är närmsta avkomlingar som ärver kvarlåtenskapen från sina bortgånga föräldrar. Finns flera barn delar de lika, som blir deras arvslott (2 kap. 1 § ÄB). Om du är enda barnet ärver du all egendom från din far om inget annat har villkorats exempelvis i testamente.

Det finns även laglottsrätten, som innebär att en bröstarvinge alltid har rätt till hälften av sin arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att du har rätt till hälften av din fars kvarlåtenskap även om det skulle finnas ett testamente. Barnens rätt till laglotten går alltså inte att testamentera bort.

Gällande hans ex är hennes muntliga ord om att hon skulle få allt inte tillräckligt, utan det krävs ett testamente eller möjligtvis att hon fått saker i gåva av honom.

Om din far bor utomlands

Som du beskriver bodde din far i Thailand, men det kan vara avgörande hur länge han bodde där, om han bodde där heltid samt om registrering och medborgarskap. Om jag tolkar det som att han var registrerad och bodde där året runt kan arvsreglerna vara annorlunda.

Jag är inte säker på vilka arvsregler som ska tillämpas för en svensk medborgare som är bosatt i Thailand. För att göra en jämförelse finns inom EU finns en arvsförordning som säger att de regler i landet personen bor i ska tillämpas om inget annat skrivs i ett testamente exempelvis att de svenska arvsreglerna ska tillämpas.

Jag råder till dig att ta kontakt med en svensk ambassad i Thailand för att få svar på dessa frågor, de bör också kunna hjälpa dig med hur andra saker bör skötas exempelvis om du vill anordna en begravning i Sverige eller liknande.

Vad bör hända nu?

Normalt finns mycket som behövs skötas efter ett dödsfall som att ta kontakt med begravningsbyrå för att anordna en begravning, säga upp avtal och liknande. Troligtvis som enda levande släkting kommer detta att hamna på dig att göra. Senare bör också göras en bouppteckning och arvsskifte. Detta går att göra med hjälp av en begravningsbyrå eller en jurist, men kan också skötas själv om du är enda arvingen. Såfall har Skatteverket en del information om hur exempelvis en bouppteckning ska göras.

Om du vill prata med en jurist gällande en bouppteckning och arvsskifte kan du kontakta Lawlines egna juristbyrå via telefon på detta numret: 08-533 300 04.

Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00

För att sammanfatta

Jag har beskrivit ovan om hur det hade gått till om din far bodde i Sverige, detta kan vara annorlunda med hänsyn till hans boendesituation utanför landet. Som beskrivit ovan bör du ta kontakt med en ambassad som kan hjälpa dig vidare i detta. Då din far även har egendom i Sverige bör bouppteckning, försäljning och annat arbete få göras även här. Med det kan du få hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor och att du kan få hjälp med hur allt detta bör tas hand om. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82781)