FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt04/07/2021

Vad händer om man inte kan enas om barns vårdnad?

Hej, exet och jag har två barn ihop, fram till nu har barnen bott mer hos mig än hos honom, han har betalt underhåll och jag har fått barnbidragen och också stått då för alla utgifter för barnen.

Nu ska vi börja prova att han har dom varannan vecka, å dela rakt av på alla utgifter.

Men min fråga är nu, jag lever ensam, exet lever med sambo, ska jag stå för lika mycket som han?

Han tycker det men jag kan tycka det känns fel, men har jag några rättigheter?

Mvh pia.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt regleras i föräldrabalken (FB) och rör bland annat vårdnad.

Vad som gäller för vårdnad generellt

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. (6 kap. 1 § FB).

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet fyller 18 år. (6 kap. 2 § FB). Vidare ska den som har vårdnaden om ett barn ha ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska tillgodose barnets behov som nämnts ovan i 6 kap. 1 § FB.

En vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta mer hänsyn till barnets önskemål samt synpunkter (6 kap. 11 § FB).

Om ni som föräldrar inte kan enas om barns vårdnad, boende eller rätt till umgänge kan ni få hjälp av kommunen. Om ni inte kommer överens kan även tingsrätten fatta beslut.

Vänligen,

Natalin KabroRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”