Vad händer om jag har tagit varor för 1400 kr i en butik?

FRÅGA
Jag plockade på mig varor för ett värde av 1400kr när jag gick ut ur butiken så blev jag stoppad och polis tillkallas därefter erkänner jag stölden och går med på böter ifall det är aktuellt. Kan även tillägga att detta är första gången jag blir stoppad och jag har ingenting i mitt register sedan tidigare. Nu 6 månader senare så får jag hem ett papper där jag tillkallas till rättegång, de skriver även att tillgreppet innebar skada och jag förstår inte riktigt vad detta menas? Jag är jätte stressad nu och såklart ångrar jag mig, men vad händer nu? Kan jag få fängelse? Eller blir det dagsböter? Brukar dom kalla till förhör när man har erkänt brottet o är okej med att få böter?
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår att detta måste vara väldigt stressigt. Jag ska försöka att besvara alla dina frågor så tydligt som möjligt.

Inledningsvis så förstår jag verkligen att det kan vara svårt att förstå vad alla ord betyder. Att "tillgreppet innebär skada" betyder egentligen bara att personen som äger butiken som du tog varor från har blivit av med pengar. Denne har då lidit en ekonomisk skada.

När det kommer till rättegången så kommer åklagaren sannolikt att åtala dig för stöld, eftersom gränsen för ringa stöld går vid 1000 kr. Åklagaren kommer under rättegången hålla förhör med dig och du kommer att få komma till tals.

När det kommer till vilken påföljd som domstolen kommer att dela ut så vill jag inleda med att säga att det är omöjligt för mig att säga exakt hur domstolen kommer att döma. Men i mer generella termer så kan jag inleda med att säga att maxstraffet för stöld är fängelse i 2 år, se Brottsbalken 8 kap 1 §. Utifrån vad du har berätta så är dock osannolikt att du skulle dömas till fängelse. Med tanke på att det stulna värdet inte är så högt så har inte butiksägaren lidit så stor skada, vilket innebär att straffvärdet inte kommer vara så hög, se Brottsbalken 29 kap 1 §. Stöld är brukar inte heller räknas som ett sk. artbrott. Domstolen ska också fästa särskild vikt vid omständigheter som talar för lindrigare påföljd än fängelse, se BrB 30 kap 4 §. Dessutom så pekar det faktum att du inte är dömd tidigare mot att domstolen inte har särskild anledning att tro kommer fortsatta göra dig skyldig till brott, vilket är något som spelar roll när domstolen dömer ut villkorlig dom, se BrB 30 kap 7.

Sammantaget så är pekar omständigheterna mot en villkorlig dom som förenas med dagsböter. Jag vill dock återigen understryka att jag inte kan garantera detta resultat.

Mitt tips är att du skriver till domstolen och begär en offentlig försvarare som kommer kunna hjälpa dig genom processen.

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (578)
2020-04-04 Kan man bli dömd för stöld när man har blivit drogad? Vad finns för rätt till försvarare?
2020-04-02 Belastningsregister och överklagan av ringa stöld
2020-03-31 Någon har hittat mitt borttappade bankkort och beställt saker
2020-03-31 Påföljd vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (78764)