Vad gäller vid fastställande av föräldraskap för par med två kvinnor som får barn genom heminsemination eller assisterad befruktning utomlands?

2018-01-14 i Faderskap
FRÅGA
Hej, jag (kvinna) och min fru har tidigare gått via landstinget och genomgått insemination och IVF utan lyckad graviditet. Nu är våra landstingsfinansierade försök slut varför vi tittar på andra alternativ. Vi har två alternativ vi står och väljer mellan och önskar svar kring vissa frågor.1. Genomföra en heminsemination med en för oss känd donator men som efter födsel kommer frånsäga sig föräldraskapet och godkänna att jag (min fru ska bära) genomgår en närståendeadoption. Mina frågor avseende detta alternativ är om jag anses vara förälder vid födsel/ har några rättigheter utifrån att vi är gifta? eller kommer alla mina rättigheter till barnet när närståendeadoptionen går igenom? Kommer donatorn stå som "fader" men ej vårdnadshavare i register när han i frånsäger sig faderskapet? Anledningen till frågan är att vi önskar en anonym donator för barnet fram till att hen är vuxen varvid vi då kan berätta för barnet vem donatorn är. Finns "fadern" registrerat i system kan det påverka både donatorn och barnet genom uppväxten. Andra bestämmelser att tänka på?2. Beställa hem könsceller ifrån spermabanken Cryos från Danmark för att göra en heminsemination. Mina frågor avseende detta alternativ är vad som sker vid faderskapsutredning? är det lagligt att införa könsceller i Sverige? blir jag förälder/vårdnadshavare vid födsel utifrån att vi är gift eller behöver jag genomföra en närståendeadoption även vid detta alternativ? Andra bestämmelser att tänka på?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!

Oavsett hur en kvinna har blivit gravid gäller att den som föder barnet fastställs som moder till barnet enligt en princip som kallas mater est-principen.


När det gäller både heminsemination och assisterad befruktning utomlands så regleras det inte inom svensk rätt på samma sätt som när assisterad befruktning har skett inom svensk vård. Detta medför att par som använder sig av heminsemination dessvärre har ett dåligt skydd av svensk rätt när det gäller dessa frågor. I dessa fall gäller att donatorn/den som har gett upphov till spermierna fastställs som fader. Eftersom fadern inte är gift med modern i detta fall har de dock inte gemensam vårdnad om barnet, utan modern står ensam som vårdnadshavare i detta fall, 6 kap. 3 § stycke 1 föräldrabalken (FB).

Den kvinna som inte föder barnet har inga rättsliga rättigheter per automatik genom giftermålet vid heminsemination eller assisterad befruktning utomlands. Detta gör att den kvinna som inte föder barnet enbart har möjlighet att fastställas som rättslig förälder genom adoption enligt 4 kap. FB. En adoption förutsätter äktenskap och kräver även samtycke från båda föräldrarna - alltså både från den som har fött barnet samt donatorn/den som har gett upphov till spermierna, 4 kap. 4 § och 5 a § FB. Efter adoptionen har barnet inte längre någon rättslig koppling till fadern i det här fallet, 4 kap. 8 § FB.

Det är alltså först genom adoptionen som du kan fastställas som förälder till barnet och få de rättigheter som det medför om ni väljer att använda heminsemination eller assisterad befruktning utomlands. Ni bör även uppmärksammas på det anses vara bra för barnet och dess uppväxt att veta om sitt ursprung.

Hoppas att ni fick hjälp med er fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Josefine Björling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (377)
2022-01-24 Kan man förhindra att pappan blir förälder genom att skriva avtal?
2022-01-01 Ändring av faderskap
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?

Alla besvarade frågor (98667)