Vad är straffet för att olovligen återvända till Sverige efter utvisning pga. brott?

2020-09-30 i Övriga brott
FRÅGA
Jag känner en person som är utvisad från Sverige på grund av brott. Vad händer om han olovligen återvänder till Sverige och upptäcks av polisen? Kan han straffas för detta - och vad är i så fall straffskalan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det brottsligt att återvända till Sverige efter utdömd utvisning pga. brott?

När en allmän domstol beslutar om utvisning pga. brott ska beslutet innehålla ett förbud att återvända till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning (8 a kap. 8 § UtlL). Om personen återvänder och uppsåtligen uppehåller sig i Sverige trots gällande återreseförbud gör hen sig skyldig till brott. Om återreseförbudet löpt ut gör hen sig inte skyldig till brott.

Viktigt att påpeka är att personen inte gör sig skyldig till brott om hen befinner sig i Sverige då hen flytt hit som flykting, alternativt skyddsbehövande eller som övrigt skyddsbehövande (20 kap. 2 § andra stycket samt 4 kap. 1-2a § UtlL).

Vad är straffskalan för brottet?

Straffskalan för brottet sträcker sig upp till fängelse i högst ett år, eller till böter om brottet är ringa (20 kap. 2 § första stycket UtlL). När straffskalan anger fängelse i högst ett år gäller att mildare straff än fängelse kan dömas ut så som exempelvis böter. Ett års fängelse är straffmaximum och mildare påföljder än fängelse kan dömas ut enligt straffskalans utformning.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (933)
2021-04-21 Vad är skillnaden mellan stämpling och anstiftan?
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?

Alla besvarade frågor (91439)