Vad är prioritetsordningen på skulder i ett dödsbo?

Jag företräder min mors dödsbo och har betalt begravningskostnaderna i första hand som praxis. Om det därutöver finns flera andra fodringsägare till en begränsad pott -

Hur avgörs prioriteringsordning till dessa om

inte pengarna räcker till alla ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inga exakta lagregler om prioriteringsordningen när det gäller skulder i ett dödsbo. Som du skrivit så anses dock begravnings och bouppteckningskostnader ha företräde framför andra skulder och ska då betalas först.

Man kan dock ta ledning från reglerna som gäller om ett dödsbo försätts i konkurs. Då gäller nämligen Förmånsrättslagen (FRL).

Enligt lagen har vissa fordringar särskild förmånsrätt, och de ska betalas före de fordringar som endast har en allmän förmånsrätt. (15 § FRL) Exempel på fordringar med särskild förmånsrätt är skulder som har någon form av säkerhet, tillexempel panträtt i sjöfart eller fast egendom. (se 3a-7§ FRL)

De pengarna som sedan finns kvar efter att alla de fodringar med särskild förmånsrätt är betalda fördelas det som finns kvar i dödsboet på de övriga borgenärerna. De har inbördes lika rätt – vilket vill säga att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.( 18§ FRL)

Det vill säga att du måste ta reda på vad det är för olika fordringar som ska betalas, så att du vet vilka som ska prioriteras.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp är du välkommen att boka tid med en av våra jurister här

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000