Vad är prioritetsordningen på skulder i ett dödsbo?

FRÅGA
Jag företräder min mors dödsbo och har betalt begravningskostnaderna i första hand som praxis. Om det därutöver finns flera andra fodringsägare till en begränsad pott - Hur avgörs prioriteringsordning till dessa om inte pengarna räcker till alla ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inga exakta lagregler om prioriteringsordningen när det gäller skulder i ett dödsbo. Som du skrivit så anses dock begravnings och bouppteckningskostnader ha företräde framför andra skulder och ska då betalas först.

Man kan dock ta ledning från reglerna som gäller om ett dödsbo försätts i konkurs. Då gäller nämligen Förmånsrättslagen (FRL).

Enligt lagen har vissa fordringar särskild förmånsrätt, och de ska betalas före de fordringar som endast har en allmän förmånsrätt. (15 § FRL) Exempel på fordringar med särskild förmånsrätt är skulder som har någon form av säkerhet, tillexempel panträtt i sjöfart eller fast egendom. (se 3a-7§ FRL)

De pengarna som sedan finns kvar efter att alla de fodringar med särskild förmånsrätt är betalda fördelas det som finns kvar i dödsboet på de övriga borgenärerna. De har inbördes lika rätt – vilket vill säga att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.( 18§ FRL)

Det vill säga att du måste ta reda på vad det är för olika fordringar som ska betalas, så att du vet vilka som ska prioriteras.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp är du välkommen att boka tid med en av våra jurister här

Mvh

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (958)
2020-05-23 Kallelse vid bouppteckning
2020-05-18 Hur ska marknadsvärdet anges i bouppteckningen och på vad baseras laglotten?
2020-05-17 Bouppteckning, bodelning och arvskifte
2020-05-14 En boutredningsman gör inte sitt jobb och är slarvig, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (80290)