FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt03/10/2019

Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Hej!

Jag är i en otrolig jobbig situation just nu.

Jag och min sons pappa funderar på att skilja oss.

Han gick först med på att ge mig ensam vårdnad men att han ska få fortsätta träffa vår son när han vill och har möjlighet att göra det.

Han har nu helt plötsligt ändrat sig.

Jag vet att det kommer bli otroligt jobbigt då han måste vara delaktig i alla beslut gällande sonen, så som folkbokföring, pass ansökan, skola, förskola mm.

Min fråga är nu finns det någon chans att Socialstyrelsen eller domstolen/tingsrätten ger mig som mamma ensam vårdnad då sonens pappa bor och är folkbokförd i Norge?.

Han har inte heller medborgarskap i Norge utan han har tillfällig uppehållstillstånd som förnyas var 6e månad eller varje 12e månad.

Hans medborgarskap är i ett av de asiatiska länderna.

Vad jag har hört så måste pappan/mamman vara bosatt inom 6 km ifrån barnets skola/förskola...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Att barnets bästa ska vara avgörande är ett högt ställt krav och det finns inget som är viktigare än vad som är bäst för barnet i bedömningen. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska det särskilt fästas avseende vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, men även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Kan du och pappan inte komma överens och du är av uppfattningen att det är till barnets bästa att du ska ha ensam vårdnad kan du vända dig till domstol och begära det (6 kap. 5 § första stycket FB). Det är endast domstolen som kan besluta om enskild vårdnad, inte socialnämnden. Vårdnadshavare kan dock avtala om att vårdnaden ska vara enskild; sådant avtal gäller om socialnämnden godkänner det (jfr 6 kap. 6 § första stycket FB). Tyvärr går det inte att ge ett absolut svar på hur stor "chans" du har att vinna i rätten. Det finns ingen bestämmelse som innebär att föräldrarna måste bo inom en viss radie från barnets skola eller förskola. Det är inte ovanligt att föräldrar bor långt från varandra och ändå har gemensam vårdnad om barnet. Hur nära föräldrarna bor varandra kan dock vara aktuell i en bedömning av t.ex. växelvis boende.

Om du begär enskild vårdnad ska domstolen fästa särskilt avseende vid er förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB). Vad som är sådana samarbetsproblem att vårdnaden bör ändras till enskild får bedömas från fall till fall. Viss ledning kan tas från rättsfallet NJA 2007 s. 382. I rättsfallet uttalade Högsta Domstolen: "Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."

Domstolens bedömning innebär att om ni har långvariga samarbetsproblem som inte är av övergående natur, talar det för att vårdnaden ska vara enskild till en av er. I bedömningen ska, som inledningsvis redogjort för, barnets bästa vara avgörande.

För att begära enskild vårdnad rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig. För det ändamålet kan jag varmt rekommendera en jurist på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000