Uttag av tillgångar innan bouppteckning

FRÅGA
Min syster och jag ska dela på ett morsarv, nu visar det sig att min systers dötter hann ta ut pengar på ett visakort i en automat innan bouppteckningen, vad gäller då?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

I frågor om arv och bouppteckning blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag.

Om inget annat har blivit bestämt framgår det av 18 kap 1 § ÄB att det är dödsbodelägarna, dvs. efterlevande make/sambo, arvingar och universella testamentstagare som tillsammans ska förvalta den dödes tillgångar fram till dess en bouppteckning äger rum. En bouppteckning ska enligt huvudregeln förrättas senast tre månader efter dödsfallet, 20 kap 1 § ÄB. Det är dem som har egendomen i sin vård, ex. dödsbodelägarna eller bouppteckningsman som ska bestämma tid, plats och utseende av dem som ska förrätta bouppteckningen, 20 kap 2 § ÄB. Av samma lagrum framgår även att samtliga dödsbodelägare i god tid ska bli kallade till förrättningen.

Den dödes tillgångar och skulder ska antecknas som de var vid dödstillfället, 20 kap 4 § ÄB. Här är det därför viktig att ni vid bouppteckningen anger det korrekta beloppet, dvs. det som finns kvar plus beloppet din systers döttrar redan tagit ut. Detta på grund av att bouppgivaren, den som bäst känner boet och ska ange vad som finns i det, på heder och samvete ska försäkra att uppgifterna är riktiga, 20 kap 6 § ÄB.

Vad gäller din systers döttrar har de agerat felaktigt då egendom enbart får förvaltas i dödsboet, dvs. vårdas, 18 kap 2 § ÄB. Denna vård innebär att förvara egendomen till dess att förrättningen äger rum och innebär inte att man har rätt att plocka ut pengar eller egendom i annat syfte. Denna skada döttrarna har orsakat dödsboet är dem därför skyldiga att ersätta, 18 kap 6 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll