Urkundsförfalskning, osant intygande m.m.

2015-01-24 i Övriga brott
FRÅGA
Hej Jag och en kompis gjorde en dum sak för 2 år sedan, då jag gick in på en av trafikverkets lokaler för att skriva teoriprovet (körkort) åt honom. I samband med detta använde jag hans pass. Han var medveten om hela saken och hade gett sitt samtycke om att jag skulle gå in istället för honom, skriva själva provet samt skriva under eventuella dokument vid det givna tillfället. Så klart blev jag dömd till urkundsförfalskning samt missbruk av urkund i samband med detta brott. Vi båda erkände till allting och lät både polisen och åklagaren göra sitt jobb ostört. Straffet för mig var: villkorligt dom i 2 år, samt 40 dagsböter. Jag hade redan fyllt 18 vid den tiden då brottet begicks. Just nu pluggar jag till läkare och undrar över hur mina hemska, mot samhället, dåd kommer att påverka mitt yrkesliv; om jag ens får möjligheten till att bli läkare. Nu över till mina frågor: 1) Vid sökning av AT-tjänst (efter man erhållit läkarexamen), vid eventuell anställning begär arbetsgivaren citat: "utdrag ur misstanke och brottsregistret". Med detta sagt undrar jag om det är någon speciell typ av utdrag som arbetsgivaren beställer? Vad är innehållet av ett sådant utdrag? 2) I ett av era svar på en tidigare ställd fråga läste jag att det anses ej enligt lag att vara urkundsförfalskning om man har haft namnbärarens samtycke. I mitt fall hade jag det!!! Vilket leder mig till frågan: har jag blivit felaktigt dömd? Om ja, kan jag överklaga domen i sådant fall? Stort tack på förhand!!!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag påpeka att jag inte känner till alla omständigheter i din situation, varför jag inte kan bedyra om urkundsförfalskning ägt rum eller inte. Urkundsförfalskning ådöms den som obehörigen, genom att skriva annan persons namn framställer en urkund som innebär fara i bevishänseende (14 kap. 1 § brottsbalken). Kärnfrågan i ditt fall handlar om huruvida du agerat obehörigen. Om du har ett fullgott samtycke från den person vars namnteckning du använder (namnbäraren), kan urkundsförfalskning som huvudregel inte komma i fråga. En urkund anses då inte vara oäkta.

Emellertid kan det utgöra brottet osant intygande (15 kap. 11 §) om du i ett intyg eller en urkund lämnar en osann uppgift om vem du är. Detta innebär att om du skriver under ett dokument med en annan persons namn, kan det bli fråga om ett osant intygande. Dock så måste det osanna intygandet utgöra en fara i bevishänseende. Faran ska föreligga när gärningen företogs och det skulle då vara existentiellt möjligt och plausibelt att urkunden kommer att användas som bevismedel. I normalfallet krävs att urkunden och innehållet däri måste varit av viss kvalitet och betydelse för att medföra fara i bevishänseende. Vidare fordras att du haft uppsåt till handlingen i fråga, vilket du tycks ha haft i detta fall.

Angående ett överklagande av tingsrättens dom, kan detta endast ske senast tre veckor från den dagen då domen meddelades (51 kap. 1 § rättegångsbalken). Om dessa tre veckor passerat och domen därav vunnit laga kraft, kan resning, i extraordinära fall, beviljas (58 kap. 2 §).

Beträffande din fråga om belastningsregistret, så är det ett register där information om bland annat de brott du blivit dömd för lagras (3 § lagen om belastningsregister). Vem som helst kan inte få ditt belastningsregister, utan ofta handlar det om att du måste begära det och senare lämna över registret till den aktuella arbetsgivaren. Vissa myndigheter kan dock få personuppgifter ur belastningsregistret (6 §). Beroende på vad din påföljd blev, tar det olika tid innan uppgiften gallras ur registret. Har du dömts till villkorlig dom och var över 18 år när brottet begicks, gallras uppgifterna tio år efter domen (17 § 4 p.).

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (788)
2020-07-08 När är banker skydliga att undersöka kundens suspekta ekonomiska beteende?
2020-07-06 Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?
2020-07-04 Får man utge sig för att vara polis?
2020-07-02 När föreligger falsk angivelse och falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (81770)