Uppsägning pga arbetsbrist- godtagbar omplacering?

FRÅGA
Jag kom tillbaka efter ca 1,5 års föräldraledighet förra måndagen. Jag är sedan 2011 anställd som Business Analyst på ett företag och min vikarie blev en kille som arbetade på kundtjänst (han har ekonomiutbildning) på samma avdelning som mig. Nu fick jag veta att några av mina arbetsuppgifter är borttagna (inget behov) och en stor uppgift,Selbilling heter det,har dom gett till min vikarie som dom även skapat en ny tjänst (som egentligen endast består av Selbilling) till. Men med dom uppgifterna jag har kvar så fyller jag inte på långa vägar min arbetstid, inte ens nu när jag jobbar 75%. Frågade idag min chef om fler uppgifter men hon säger att hon inte vet/inte har några till mig. Och tycker att jag ska hjälpa där det finns behov,dvs på kundtjänst. Men jag är inte anställd för att sitta med kundtjänst, det faller verkligen inte under arbetsbeskrivningen Business Analyst. Vad kan jag ställa för krav och vad har jag för rättigheter? Min chef är inte särskilt tillmötesgående och tycker att jag ska köpa läget.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har tagit bort namnet på företaget i mitt svar av juridiska skäl.

Utgångspunkten är att en arbetstagare inte ska behöva utföra arbete utanför dess arbetsbeskrivning. Du ska därmed som utgångspunkt inte behöva sitta i kundtjänst om det inte faller inom det som får anses vara din arbetsbeskrivning. Om arbetsgivaren förmår arbetstagaren att arbeta utanför sin arbetsbeskrivning anses det i allmänhet som en otillåten uppsägning vilket kan föranleda skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren (38§ i lagen om anställningsskydd).

Dock så är det så att vad gäller problemet med att några av dina arbetsuppgifter är borttagna så anses en (här delvis) uppsägning pga arbetsbrist vara ok så länge det är fråga om faktisk (som i ditt fall) och inte fingerad arbetsbrist. Innan en uppsägning sker krävs det dock av arbetsgivaren att denne försöker omplacera arbetstagaren till någon annan tjänst. Om det i aktuellt fall måste innebära ett arbete på kundtjänst så torde det därmed i princip vara tillåtet.

Om du jobbade med selbilling innan du blev föräldraledig borde dock följande gälla: Med att killen är vikarie för dig menas att när du kommer tillbaka från din föräldraledighet så ska du ta över de uppgifter som han har skött i ditt ställe. Om du sysslade med selbiling innan du blev föräldraledig och vikarien klev in för att bland annat utföra den uppgiften och den uppgiften fortfarande finns kvar inom företaget så bör du ha rätt att återfå den arbetsuppgiften. Det torde i vart fall gälla om du inom din arbetstid på 100% hinner fullgöra all selbilling. Om inte så tänker jag mig att det kan finnas skäl för företaget att ha all selbilling i en tjänst för att inte röra till det, vilket i så fall skulle kunna försvara företagets lösning.

Jag hoppas att allt löser sig!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1721)
2021-03-06 Kan jag bli uppsagd på grund av tidigare brottslighet?
2021-03-05 Kan jag bli avskedad om jag har sex med en kollega på jobbet?
2021-03-03 Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?

Alla besvarade frågor (89990)