Uppsägning gymkort

2020-05-23 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag skulle säga upp mitt gymkort pga flytt till annan ort. De ville då ha 900 kr då de menade att jag har förbundit mig i 36 mån och ej "fullföljt" den förbindelsen. Aldrig fått den informationen och dessutom står det inget om det i medlemsavtalet jag skrev under. Kan jag vägra att betala den summan? Känns som en "straffavgift" för att jag säger upp gymkortet i förtid. Tack i förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Som huvudregel gäller att avtal ska hållas, vilket utgör en grundläggande avtalsrättslig princip. Att företaget tagit ut en "extra avgift" pga uppsägning är inte i sig ovanligt, eftersom avtal som innebär viss bindningstid innebär just att du binder upp dig och därmed kommer ha kostnader oavsett eventuellt nyttjande av gymmet eller inte. Att en avgift tas vid uppsägning trots bindningstid, bör som sagt framgått av ditt avtal.

Värt att kolla upp är även om det i avtalet finns särreglerat angående just flytt till annan ort. Kanske finns möjlighet att på så sätt säga upp avtalet utan att avgift tas? Dessutom kan nämnas att 36 mån generellt är en lång bindningstid i konsumentförhållanden, och har i vissa fall utgöra ett oskäligt avtalsvillkor enligt allmänna rekomendationsnämnden (se https://www.arn.se/globalassets/extern/pdfer/referat-2019/arendereferat---2018-10746.pdf. Konsumetverket rekommenderar att bindningstider på maximalt 12 mån gäller).

Sammanfattningsvis är mitt råd att du hör dig för med gymmet vad som gäller vid flytt, och även var i ditt avtal som det framgår att du är skyldig att betala dessa 900 kr när du säger upp ditt avtal.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sofia Ander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88544)