FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/07/2015

Uppsägning av avtal

Hur säger man upp ett avtal för att få uppsägningen juridiskt hållbar.

Avtalspartnern bekräftar ej uppsägningen som skett via mejl, brev samt rek brev som ej lösts ut.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på LAWLINE med din fråga!

Enligt avtalslagens 7 § så ska ett anbud eller ett svar på ett anbud kunna sägas upp om återkallelse av avtalet kommer fram till mottagaren innan accepten. Lagen finner du: https://lagen.nu/1915:218
Återkallelse eller hävningen behöver inte ha någon speciell form utan det viktiga är att det har kommit mottagaren (din avtalspartner) till handa enligt 2 § avtalslagen. Det innebär att du ska ha gjort allt du kan för att meddela parten om att du vill säga upp avtalet och då ska mottagaren har tagit del av uppsägningen. Om ingen tidsfrist har bestämts i avtalet i den meningen att det inte anges när fristen skall börja löpa, skall fristens början räknas från det att mottagaren faktiskt har fått del av anbudet och dess innehåll. Anbudet upphör att gälla så snart svaret har nått anbudsgivaren.
Nu framkommer det inte i din fråga om det här är ett pågående avtal eller om det är fråga om ett anbud som du ska acceptera eller avslå.

För att häva ett avtal krävs vidare att den avtalspart som vill häva meddelar motparten detta i en så kallad hävningsförklaring. Om avtalsparten inte lämnar en sådan förklaring kommer inte en hävning till stånd, även om förutsättningarna härför skulle vara uppfyllda.

Vid varaktiga avtal så spelar inte hävningsrätten så stor roll då ett avtal som huvudregel kan sägas upp när som helst när någon av parterna önskar det. Då har som sagt formen av uppsägningen inte någon betydelse då det viktiga är att du, som jag skrev innan, gör det du kan för att meddela din avtalspartner. I ditt fall verkar det som att du har gjort det du har kunnat för att meddela din avtalsparter om att du vill säga upp avtalet.
Det är viktigt att avtalspartnern faktiskt får att mottagaren av meddelandet faktiskt skall ha satts i tillfälle att omedelbart ta del av meddelandets innehåll. Däremot krävs inte att han eller hon också faktiskt har tagit del av meddelandet i det enskilda fallet, något som däremot är avgörande för när ett antagande svar blir bindande.
Enligt praxis kan din avtalspartners passivitet i det här fallet medföra att avtalet med din avtalspartner sägs upp automatiskt.

Jag hoppas att du har fått mer klarhet i din fråga!

Hälsningar,Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”