Upprepade misslyckade och utdragna avhjälpandeförsök

2015-06-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. Jag köpte en dator från ett företag i Augusti 2014 jag upptäckte senare att där var ett fel på datorn.Så jag lämnar in datorn till företagets Service verkstad för lagning det tar 3 månader innan företaget hör av sig och berättar att jag kan hämta datorn.När jag hämtat ut datorn så kvarstår samma fel som innan och jag lämnar in den någon månad senare.Denna gången så hade datorn varit färdig i en månad innan jag själv tar kontakt med företaget.När jag väl kommer för att hämta ut datorn så säger personalen att jag blir debiterad på 799:- för att servicen inte fann några fel.Men jag lämnar in datorn för exakt samma fel som första gången så det är konstigt att de hittar fel första gången men inte andra.Jag tänker ju inte betala 799:- för att hämta ut en dator som ej fungerar.Så jag undrar ifall jag har rätt att häva köpet eller att få en likvärdig vara för felet kvarstod ju efter första lagningen så har jag rätt att häva köpet eller få en likvärdig vara på grund av att de ej lagade datorn och första gången var inom 6 månader.Eller har jag rätt att häva eller få en likvärdig vara på grund av dröjsmål från säljarens sida eftersom där står på deras hemsida att en reparation tar ca 2-3 veckor och jag har sammanlagt varit utan dator 4 månader fast den var färdig.
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Förutsatt att du köpt varan i egenskap av konsument, företagit regelrätt reklamation och aldrig accepterat den långa avhjälpandetiden eller fått ersättningsvara bör du högst sannolikt ha rätt att häva köpet eller kräva omleverans istället för att finna dig i ytterligare avhjälpandeförsök. Den primära grunden till denna rätt är att en tidsutdräkt på åtskilliga månader typiskt sett anses för lång för att vara skälig, varav följer att andra påföljder än avhjälpande får göras gällande mot säljarens vilja.


Eftersom du tycks sakna full insikt i sexmånadersfristens funktion bör därtill preciseras att denna endast innebär en omvänd bevisbörda. Ett fel skall som huvudregel ha visat sig inom tre års tid efter köpet för att få reklameras, sexmånadersfristen betyder enkom att felet presumeras ha förelegat vid köpet. Slutligen bör tilläggas att du aldrig skall betala för ett avhjälpande då detta skall ske utan kostnad.


En mer ingående behandling av regelverket finns att tillgå här.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1028)
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?
2020-06-30 Återbetalning av handpenning på bilköp.
2020-06-30 full återbetalning för inställt evenmang pga corona

Alla besvarade frågor (81688)