Uppgifter i bouppteckning

Ska bara den avlidnes skulder/tillgångar uppges i bouppteckningen. Den avlidne var gift och makan lever

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den avlidnes tillgångar och skulder ska antecknas så som de var vid dödsfallet, 20 kap 4 § 1 st. Ärvdabalken.

Om den avlidne var gift ska båda makarnas tillgångar och skulder värderas och antecknas var för sig. Hade makarna eller någon av dem enskild egendom som inte ska ingå i bodelningen, ska grunden för att egendomen ska vara undantagen från bodelningen och egendomens värde anges särskilt, 20 kap 4 § 2 st. Ärvdabalken.

Detta innebär på så vis att om den avlidne var gift så ska båda makarnas tillgångar och skulder antecknas var för sig i bouppteckningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000