Undertecknande arvskiftesavtal vid tvångsskifte

tvångsskifte klart en person löser ej ut sin delgivning stoppas arvsskiftet för evigt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline!

Efter att ett dödsbo har anlitat en skiftesman har hen rätt att tvångsskifta arvet, 23 kap 5 § Ärvdabalk (1958:637), se https://lagen.nu/1958:637#K23 och 17 kap 6 § Äktenskapsbalk (1987:230), se https://lagen.nu/1987:230#K17.

En skifteshandling som inte är undertecknad av samtliga dödsbodelägare anses inte vara en giltig handling. Enligt Högsta Domstolen, NJA 1931 s. 252, kan övriga dödsbodelägare klandra skifteshandlingen i domstol, när det är en dödsbodelägare som inte skriver under. Klander måste väckas inom 4 veckor efter delgivningen av arvskiftet, annars förlorar ni rätten till att föra en klandertalan, 17 kap 8 § ÄktB.

Dock, i en situation med skiftesman så är det hen som undertecknar handlingen istället för dödsbodelägarna, eftersom skiftesmannen är tillsatt att istället för dödsbodelägarna skifta boet. Alltså, eftersom att det rört sig om ett tvångsskifte så är handlingen giltig om inte någon dödsbodelägare klandrar skiftet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000