Underhållsskyldighet till barn efter arton års ålder

2017-08-23 i Underhåll
FRÅGA
Vad händer med skyldigheten för föräldrarna att betala underhållbidrag till en 19 åring som ej bor hos någon av föräldrarna? Han har ett år kvar I gymnasiet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föräldrars underhållsskyldighet redogörs i 7 kap. föräldrabalken (FB). Huvudregeln är enligt 7 kap. 1 § andra stycket FB att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Undantag till denna huvudregel är om barnet inte har avslutat sin skolgång (ex. gymnasiet) efter arton års ålder. Underhållsskyldigheten kvarstår då till dess att skolgången är avslutad, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år.

Hoppas att du fått svar på din fråga.


Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1099)
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?
2021-11-09 Underhållsbidrag vid växelvist boende

Alla besvarade frågor (97406)