Underhållsskyldighet

2017-10-23 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Min son ska skilja sig och de har ansökt om skilsmässa. De har två barn på 1 och 2 år så betänketiden är 6 månader. Min son lämnade hela bohaget och har fått skaffa allt. Han tar även med sig skulder som de tagit men son han står på. Är han ändå underhållsskyldig jämtemot fd frun? Hon studerade först med CSN men har nu fått jobb. Min son jobbar men hans ekonomi är knaper. Mycket tacksam för svar.
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Gällande gemensamma barn och underhållsfrågor så finns reglerna kring det i föräldrabalken.

När det gäller underhållsskyldighet så kommer det att bestämmas i samband med äktenskapsskillnads domen, där kommer ett belopp att räknas ut som ska betalas varje månad avseende barnen. Den summan kommer att bestämmas med hänsyn till barnens ålder, hur mycket tillgångar barnen har samt hur den ekonomiska situationen ser ut för föräldern som ska betala underhållet. Är det så att barnen primärt bor hos sonens före detta så kommer den part där barnen inte bor att få betala underhåll.

Du skriver även att din son har lämnat allt bohag och även tagit med sig skulder som de tagit på sig gemensamt. Gällande egendomen och hur den ska fördelas efter äktenskapsskillnad finns det regler i äktenskapsbalken. Där står det att vid äktenskapsskillnad så ska en bodelning ske. Vid den här bodelningen kommer din son att få rätt till hälften av allt som inte är förskrivet som enskild egendom eller undantaget bodelning genom ett äktenskapsförord. Det betyder att din skulder som är att hänföra till egendom som är gemensam och giftorättsgods ska stås för av båda parter. Här bör alltså din son kunna bli av med en del av skulderna samt få en del av bohaget.

Sammanfattning:

Underhållsfrågan är alltså skild från frågan angående annan egendom i äktenskapet. Det betyder att föräldrar är skyldiga att betala underhåll till den summa som bestämts varje månad. Har ena föräldern brustit i betalningen eller betalat för lite har man rätt att kräva ut dessa pengar. Då jag inte har alla omständigheter är det svårt att säga exakt om din son är skyldig hans före detta mer pengar eller om han gett ut för mycket. Han kommer dock vara tvungen att utge den summa som är bestämt. Gällande bohaget och skulderna blir det alltså en fråga vid bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1099)
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?
2021-11-09 Underhållsbidrag vid växelvist boende

Alla besvarade frågor (97445)