FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt19/12/2019

Underårigs rättshandlingsförmåga

Hej!

Jag har lärt mig att omyndiga inte har rättshandlingsförmåga över egen egendom tills dem blir 18/myndiga, men att undantaget är att dem har rättshandlingsförmåga över egen-intjänad inkomst efter 16 år. Men betyder det att dem får bestämma över all sin egen-intjänade inkomst efter 16, eller bara den egen-intjänade inkomst som dem tjänat efter att dem fyllde 16? Och om det är det andra alternativet, varför är det så? Om man är tillräckligt stor/ansvarsfull för att få bestämma över nyligen egen-intjänad inkomst varför får man inte bestämma över det man tjänade innan man fyllde 16 också?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver är huvudregeln att den som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, enligt föräldrabalken (FB). Personen saknar alltså full rättshandlingsförmåga, 9 kap. 1 § FB. Det stämmer också att undantaget till huvudregeln är att den underårige får själv råda över vad den genom eget arbete förvärvat efter att den fyllt 16 år, dock endast det som innebär kontantavtal (direkt betalning) 9 kap. 3 § FB.

Enligt undantaget, som beskrivits ovan, får den underårige råda över arbetsinkomst som den förvärvat efter att den fyllt 16 år. Det som tidigare förvärvats genom eget arbete ska omhändertas av förmyndaren, enligt Prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen, s. 110ff. Samtycke krävs av förmyndaren for att den underårige ska kunna råda över inkomsten.

Att åldersgränsen satts vid 16 år kan bero på att lagstiftaren ansett att det är en lämplig ålder för att kunna råda över sin förvärvade inkomst då man vid 16 års ålder vanligtvis gått klart sin skolplikt i grundskolan. Studier på gymnasiet är inte obligatoriskt och innebär att man kan börja jobba istället. Dessutom måste lagen vara lika för alla och det skulle inte leda till ett förutsägbart system om man skulle göras enskilda bedömningar för vem som är tillräckligt stor/ansvarsfull.

Hoppas att du fick din fråga besvarad! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon KalludraRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”