Umgängesföräldern vägrar umgänge

2017-06-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag och min sons pappa separerade för ett år sedan. Sen dess har jag fått tjata på honom för att han ska träffa vår son. Vår son bor 100% hos mig men jag försöker få hans pappa att ha honom 1 dag i veckan men han säger att det inte går just nu av någon anledning. Under sommaren nu lyckas vi inte komma överens om 1 vecka då han kan ta vår son i och med att den enda veckan han kunde fungerade tyvärr inte för oss och att kompromissa är inte på världskartan för honom.Finns det någon lag som stöttar mig i sådant här där man på något sätt kan tvinga honom att ha vår son 1 gång i veckan och ta sitt ansvar?Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis så ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut vad gäller vårdnad, boende och umgänge. Det ska särskilt fästas vikt vid att risken att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det ska också tas hänsyn till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad, 6 kap. 2a § FB.

Fortsättningsvis ska ett barn ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses, 6 kap. 15 § FB.

Den situation som du beskriver kallas vanligtvis för umgängesvägran, innebärande att umgängesföräldern själv hindrar barnets möjlighet att träffa honom eller henne, trots att barnet i fråga kanske vill träffa sin förälder. Detta är naturligtvis till stor nackdel för barnet. Lagrummet som jag hänvisar till ovan är utformat på så sätt att den styrker vikten av att den förälder som barnet inte bor hos också ska medverka till att umgänge sker och fungerar. Det ger stöd för boföräldern och socialtjänsten att verka för att få till ett fungerande umgänge. Däremot är det i praktiken komplicerat att komma till underfund med ett sådant beteende. Det är varken lämpligt eller möjligt att tvinga en förälder att träffa sitt barn. Om umgängesföräldern har påvisat umgängesvägran under upprepade gånger genom att t.ex. inte dyka upp vid bestämda tillfällen eller inte visar samarbetsvilja, kan man istället överväga om umgänges bör begränsas eller upphöra helt, för att barnet i fråga inte ska känna sig sviken gång på gång, SOU 2005:43.

Sammanfattningsvis, så vore det för barnets bästa med en god kontakt med bägge föräldrarna. Däremot kan man i praktiken inte tvinga en förälder att träffa sitt barn, också med hänsyn till barnets eget bästa.

Hoppas detta besvarade din fråga, du är varmt välkommen att återkomma vid fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Mariam Ghazaryan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?