FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott12/03/2020

Typiskt sett inte osant intygande att uppge att man representerar ett folk

Hej! Kan Jimmie Åkesson hållas ansvarig/skyldig till brott när han gör sig själv till uttolkare av en nation, agerar i "folkets namn " ? Due to senaste Turkiet-debaclet

Mvh

[namn]

#inteimittnamn#

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB).

Jag vill inledningsvis nämna att jag inte har lyckats hitta någon bild på lapparna som delades ut, utan enbart kan uttala mig utifrån den information jag hört om situationen.

Jag misstänker att din fråga föranleds av att en advokat polisanmält Jimmie Åkesson för osant intygande (vilket bland andra Omni rapporterat om. Läst 12/3-20).

Osant intygande är ett brott som begås genom att i ett intyg eller en annan urkund lämnar osann uppgift om vem man är, om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling. En ytterligare förutsättning för att brottet ska vara begånget är att åtgärden innebär fara i bevishänseende (15 kap. 11 § 1 st BrB). Det får sägas vara uppenbart att lapparna som delades ut, trots att de var undertecknade med "Svenska folket", inte utgör någon form av urkund. Därutöver föreligger inte på något vis fara i bevishänseende. I och med att saken redan på dessa grunder får sägas vara tämligen självklar ser jag ingen anledning att fördjupa resonemanget. Polisanmälan får enligt min uppfattning snarast tolkas som aktivistisk, där det primära syftet varit att skicka någon form av budskap utan att det är aktuellt att brottet osant intygande faktiskt begåtts. Det får sägas råda skilda uppfattningar om lämpligheten i aktivistiska polisanmälningar, men det är ett fenomen som förekommit även inom politiken. Som exempel kan nämnas när en socialdemokratisk riksdagsledamot år 2018 polisanmälde ett moderat landstingsråd för vållande till annans död (enligt 3 kap. 7 § BrB) med anledning av köer till cancervård vid ett sjukhus, vilket du kan läsa om här.

Enligt advokaten som polisanmälde Åkesson gjorde en polis en preliminär bedömning att brottet hets mot folkgrupp begåtts. Jag kan därför kommentera även det brottet. Hets mot folkgrupp begås genom att man i ett uttalande eller i en annan typ av meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan liknande grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck (16 kap. 8 § BrB). Jag har som sagt inte lyckats hitta någon bild av lapparna, men såvitt jag har förstått har ingen typ av missaktning mot någon form av grupp förekommit på lapparna, utan det huvudsakliga budskap som har meddelats är att "Sverige är fullt" utan hatande eller missaktande anspelning på någon form av grupptillhörighet. Även hets mot folkgrupp får sägas vara helt uteslutet.

Avslutningsvis vill jag nämna att även professorn i civilrätt Mårten Schultz föredömligt beskrivit rättsläget i Svenska Dagbladet (läst 12/3-20).

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?