Trafikskadeersättning parkerad bil

2014-12-08 i Strikt ansvar
FRÅGA
Hej Min flickväns bil stod parkerad och blev påkörd av en man som antagligen fick hjärtfel. Polis och ambulans var på plats. Nu säger försäkringsbolaget att hon ska betala självrisken själv då det blir hennes trafikförsäkring som ska stå för kalaset för att föraren blev "plötsligt sjuk". Hur sjukt är inte det? Likställs detta med en smitning? Förarens fordon var ju, oavsett hans tillstånd, iaf i rullning?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Den här typen av skador regleras i trafikskadelagen (TSL) som du hittar här

Om din flickväns bil stod parkerad på ett ur trafikskadelagens perspektiv, lagenligt sätt, exempelvis i en parkeringsruta på en parkeringsplats, anses bilen inte vara i trafik. Om bilen istället stod parkerad på ett ur trafikskadelagens perspektiv, icke lagenligt trafikfarligt sätt, exempelvis bakom ett backkrön, anses bilen vara i trafik även om man i dagligt tal skulle tala om att den var parkerad.

Skador som en bil i trafik orsakar på en annan bil som inte är i trafik ersätts ur trafikförsäkringen från den bil som var i trafik. Detta ansvar är strikt, det vill säga oberoende av vållande från bilen i trafik. Det spelar alltså ingen roll av vilken anledning mannens bil orsakade en skada på din flickväns bil så länge mannens bil var i trafik. (TSL 11§ stycke 1)

Min bedömning är alltså att så länge din flickväns bil inte var i trafik vid olyckstillfället ska ersättning för skadorna på hennes bil utgå ur den skadevållande bilens trafikförsäkring. Eftersom ersättningen inte ska utgå ur din flickväns försäkring blir det inte heller aktuellt att hon ska betala någon självrisk.

Hoppas att detta besvarade din fråga.

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Strikt ansvar (79)
2020-05-28 Får en hund vara lös i ett tätbebyggt område?
2020-05-26 Har man rätt till ersättning av ägaren till skador från en hundattack?
2020-05-21 Ersättningsskyldighet vid skador som hund orsakar
2020-05-12 Vad kan man göra mot hundägare som inte utöver tillsyn över sin hund?

Alla besvarade frågor (81806)