Tolkning av testamente

2016-07-15 i Laglott
FRÅGA
Hur skall dessa stycken i ett testamente tolka"Skulle jag mrs x överleva min make Mr y skall min kvarlåtenskap disponeras på följande sätt.Min son z skall erhålla sin laglott efter mig varefter återstodenav min kvarlåtenskap skall tillfalla min makes döttrar à,b, och min son C till lika fördelning".Detta bör väl betyda att om den överlevande makan ( som fått fri förfoganderätt efter maken exkl att de två barnen till maken Mr y, tagit ut sin laglott, att om mrs x har en kvarlåtenskap på låt säga 300 000kr så får den biologiske sonen till makan 150 oookr och sen delas resten dvs 150 000kr påtåren, dvs 50.000 vardera.Men hur kommer ordet "laglott" in i sammanhanget? Den biologiske sonen har väl automatiskt rätt till hela arvet efter sin mor?Eller är det fråga om en generös gest? Eller att den först avlidne maken gav hela sin kvarlåtenskap med fri förfoganderätt till makan ( exkl laglotten som togsut av de två döttrarna.Tacksam för svar
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är enligt 7 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) hälften av arvslotten. Arvslotten är det arv som arvingen skulle erhållit om det inte funnits något testamente som fördelat kvarlåtenskapen annorlunda. En bröstarvinge har alltså inte automatiskt rätt till hela arvet efter sin mor, finns det ett testamente som fördelar kvarlåtenskapen på annat sätt är det testamentet som gäller. Bröstarvingar har dock som sagt rätt att erhålla sin laglott förutsatt att bröstarvingen påkallar jämkning i testamente enligt 7 kap 3§ ÄB. Att bröstarvinge ska erhålla sin laglott behöver alltså inte föreskrivas i testamentet, bröstarvingen har rätt till denna oavsett.

Efterlevande make erhåller precis som du säger kvarlåtenskapen efter den avlidne maken med fri förfoganderätt. Detta innebär att efterlevande make får förfoga över kvarlåtenskapen som vilken egendom som helst alltså ex. förbruka, sälja osv. Det som skiljer denna egendom från annan är att efterlevande make inte får testamentera bort egendom som denna erhållit med fri förfoganderätt. Om Mrs x avlider och Mrs x och Mr y var gifta sker först en bodelning mellan Mrs x och Mr y. Mr y erhåller sin del av bodelningen med full äganderätt, Mr y erhåller även Mrs x av bodelningen med fri förfoganderätt. De gemensamma barnen ärver vid Mrs x död en del i en framtida förmögenhetsmassa. När Mr y avlider erhåller gemensamma barn till Mrs x och Mr y arv både efter Mrs x och Mr y. Om bodelningen mellan Mrs x och Mr y var 50/50 består alltså 50% av kvarlåtenskapen vid Mr y:s död av arvet efter Mrs x, denna kan ha minskat, ökat eller varit samma sedan då Mrs x dog. 50% av Mr y:s kvarlåtenskap ska alltså tillfalla Mrs x:s arvingar, i detta fall de gemensamma barnen. Då det finns ett testamente som fördelar kvarlåtenskapen efter Mrs x är det detta som gäller.

"Min son z skall erhålla sin laglott efter mig varefter återstodenav min kvarlåtenskap skall tillfalla min makes döttrar à,b, och min son C till lika fördelning". - Jag tolkar denna text som att z erhåller sin laglott och att a,b och C erhåller 1/3 var av det som är kvar efter att z erhållit sin laglott. Är z och C samma son eller finns det en till bröstarvinge till Mrs x? Om C är en annan son är här att uppmärksamma att även C är bröstarvinge till Mrs x och att han alltså också har rätt till sin laglott om den del han blir tilldelad genom testamentet skulle vara mindre än laglotten. Ett testamente som inskränker en bröstarvinges rätt till laglott är utan verkan i den delen. Om z och C är samma son blir fördelningen precis som du skriver ovan - om kvarlåtenskapen efter Mrs x är 300.000 efterhåller z sin laglott, alltså 150.000, och resterade 150.000 delas på 3 alltså 50.000 var till a, b och z/C.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag är mycket nöjd med det synnerligen kompetenta svaret trots att jag krånglat till det med x,y,z och C. Z och världen samma son. Glömde en fråga. Den nu avlidna makan fick fri förfoganderätt av giftorättsgodset efter den först avlidne maken , hans två barn tog ut sin laglott. Nu är frågan, innebär fri förfoganderätt att den efterlevande makan haft rätt att testamentera bort vad hon önskat eller gäller det testamentet båda makarna upprättade gemensamt när båda levde och där det stadgas att när den av makarna som avlider sist då skall det som finns kvar när bröstarvingen (z eller C) fått sin halva del, sen skall resten delas lika mellan de tre barnen? Tacksam för lika bra och snabbt svar som sist M v h Vilgot.oscarsson@gmail.com, 0708 734235
2016-07-21 15:09
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (774)
2020-10-27 Hur stor är laglotten?
2020-10-26 Hur beräknas lag och arvslott?
2020-10-22 Laglott och Testamente
2020-10-22 Får man ge större gåvor och utbetalningar till sina barnbarn?

Alla besvarade frågor (85589)