Testamentstagares rätt att närvara vid bouppteckning

FRÅGA
På vilket sätt blir jag underrättad om jag står med i ett testamente och fått ärva av t.ex. en avlägsen släkting som är "utanför" de tre arvsklasserna eller av en barndomsvän (kan vara allt från ekonomiska tillgångar till fastighet och/eller föremål ur dennes lösöre), får jag besök av en jurist som företräder testatorns dödsbo eller polisen som även berättar för mig att testatorn inte längre lever och när testamentet ska läsas upp samt var och när bouppteckningen ska äga rum?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga är av arvsrättslig karaktär blir Ärvdabalken (ÄB) aktuell.

Vad innebär en bouppteckning?

En bouppteckning är en skriftlig handling som visar vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet (20 kap. 4 § ÄB). Bouppteckningen innehåller även uppgifter om testamente om detta finns upprättat (20 kap. 5 § ÄB).

Vilken rättighet har du som testamentstagare att delta vid bouppteckning?

Som testamentstagare till arvlåtaren blir du en delägare i dödsboet (18 kap. 1 § ÄB). Som dödsbodelägare ska du också kallas till bouppteckningen (20 kap. 2 § ÄB).

Hur blir du kallad till bouppteckningen?

Kallelsen till bodelningen kan komma från en utomstående som blivit anlitad för ändamålet eller en av de andra dödsbodelägarna, ofta av den som varit närmast anhörig till den avlidne. Kallelsen ska skickas i god tid innan bouppteckningen äger rum (20 kap. 2 § ÄB). När en bouppteckning har förrättats så fördelas den avlidnes kvarlåtenskaper mellan testamentstagare och arvingar.

Sammanfattning

Som testamentstagare ska du bli kallad till bouppteckningen. Kallelsen kan skickas från en utomstående eller en annan dödsbodelägare. Efter bouppteckningen kommer kvarlåtenskapen fördelas mellan dödsbodelägarna.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1018)
2020-11-30 Ska hyra betalas ur dödsboet?
2020-11-30 Vem sköter dödsbo om ingen av kusinerna vill?
2020-11-30 Arv och arvsavstående
2020-11-25 Efter hur lång tid kan testamente klandras och måste den som får fastighet på sin arvslott betala hela värdet?

Alla besvarade frågor (86816)