FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte29/03/2017

Tas enskild egendom upp i bouppteckningen?

Hej,

Behöver en efterlevande maka ta upp sin enskilda egendom, som fastställts enligt ett äktenskapsförord, i en bouppteckning? I detta fall fall finns förutom efterlevande maka särkullbarn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Båda makarnas tillgångar och skulder ska var för sig antecknas och värderas. Hade makarna eller en av dem enskild egendom ska inte sådan ingå i bodelning. Grunden för att egendomen skall vara undantagen från bodelningen och egendomens värde anges särskilt, om det inte på grund av förhållandena är obehövligt.

Särkullbarnen har rätt att ärva det som är enskild egendom.

I en bodelning ska allt gemensamt bohag och gemensam bostad tas upp. Men inte enskild egendom (10 kap. 1 § äktenskapsbalken och 20 kap. 4 § 2 st. ärvdabalken). Men i bouppteckningen av den döde ska den enskilda egendomen tas upp. Enskild egendom ärvs av särkullbarnen, om de inte väljer att avstå från att ta ut sitt arv direkt till förmån för den efterlevande maken. Då ärver maken enskild egendom med fri förfoganderätt. Det betyder att maken inte får testamentera bort tillgångarna. Särkullbarnen får sedan ta ut sitt arv efter att den efterlevande maken har gått bort.

Vänliga hälsningar

Greta ApelmanRådgivare