Syskon ärver lika del om inget annat finns skrivet i testamente

2017-09-24 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Lawline-Min farmor som avled i våras sålde sin lägenhet för 4 miljoner och skänkte 1 miljon till sina två barn, och 500 000 till mig och min syster som har arvslotten efter vår avlidna far.Efter dödsfallet kvarstod ca 148 000 som vi fick dela på. Totalt har vi alltså fått 500 + 148 = 648 000 kr.Skulle vi nu kunna hävda en skuld mot våra farbröder på resterande del vilket borde bli 352 000?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att er farmor hade tre söner som var hennes bröstarvingar och att en av dessa söner, er fader, numera är avliden.

Allmänt om ärvdarätt
Ärvdabalken (ÄB) reglerar arvsrätt när inget annat finns skrivet i testamente. Genom att upprätta ett testamente kan man sätta den arvsordning som gäller enligt lag ur spel. Det är i Sverige bara bröstarvingar (barn, deras barn osv.) som har en absolut rätt till viss del av arvet. Bröstarvingar är garanterade sin laglott som är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att ifall en mor avlider och efterlämnar 100 000 kronor och ett barn är arvslotten 100 000 kronor medan laglotten är 50 000 kronor. Av exemplet framgår att arvlåtaren genom testamente endast fritt kan disponera över hälften av sin kvarlåtenskap när denne efterlämnar bröstarvingar. Finns inga bröstarvingar får kvarlåtenskapen fritt förordnas genom testamente.

Ifall bröstarvinge inte är i livet ärver istället dennes avkomlingar
Din farmor efterlämnade sig tre söner som, om inget annat finns skrivet, ärver 1/3 var av hennes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Hade er farmor efterlämnat 3 000 000 kronor hade således var och en utav hennes söner fått 1 000 000 kronor vardera. Eftersom ett av er farmors barn (er far) nu inte längre är i livet ärver istället detta barns avkomlingar (det vill säga du och din syster) i sin avlidna förälders ställe (2 kap. 1 § ÄB). Detta kallas för istadarätt och den är obegränsad vilket innebär att även barnsbarns barn har samma ärvdarätt.

Med detta sagt, ifall er fader skulle ärvt 1 000 000 kronor tillfaller detta nu istället dig och din syster som ska dela lika, om inget annat finns skrivet i testamente (2 kap. 1 § ÄB). Ni har alltså ingen rätt att kräva någon ytterligare summa eftersom den enligt ärvdarätten tillfaller er faders bröder.

Under de givna förutsättningarna skulle ni egentligen inte heller ha rätt till hela summan på 148 000 kronor som kvarstod utan dessa ska först delas lika på tre och därefter får du och din syster dela på er tredjedel vilket skulle vara cirka 49 333 kronor. Men här har jag kanske inte all information för att kunna göra en korrekt bedömning.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Ni hittar ärvdabalken här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1636)
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?
2021-07-20 Hur ser den svenska arvsordningen ut?
2021-07-20 Ärver änka sin svärförälder?

Alla besvarade frågor (94271)