Syns utländska ärenden i det svenska belastningsregistret?

2020-10-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Syns pågående och avslutade ärenden i Norge (även områden utanför schengern, typ svalbard?) i det svenska registerutdtaget/brottsregistret?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om det svenska belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister. Registret innehåller uppgifter om bland annat dom, strafföreläggande och föreläggande om ordningsbot (3 § punkten 1 lagen om belastningsregister). Det är endast uppgifter om avlutade ärenden som förs in i registret.

Uppgift om utländska avslutade ärenden ska föras in i följande fall:

Om uppgiften lämnas från en stat som tillhör Interpol eller Europol, och personen som ärendet berör är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige, eller

Om uppgiften lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den staten (4 § lagen om belastningsregister).

Norge är medlem i Interpol. Om en norsk domstol har dömt en svensk medborgare eller en person som har hemvist här, så ska uppgift om detta föras in i det svenska belastningsregistret. Detta gäller även om brottet har begåtts på till exempel Svalbard.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2606)
2021-05-15 Vad innebär övergrepp i rättssak?
2021-05-14 Sexarbetare försvårar upptäckt av sexköp
2021-05-11 Kan jag få en prick i registret utan att en polisanmälan har gjorts?
2021-05-09 Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?

Alla besvarade frågor (92282)