Syns ett indraget körkort i belastningsregistret?

2020-01-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, jag tappade mitt körkort för ungefär ett år sedan på grund av en fortkörning. Är detta något som finns med i mitt belastningsregister då jag nu söker jobb?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Tillämplig lagstiftning här blir lagen om belastningsregister. Nedan angivna lagrum (alltså lagparagrafer) avser nyss nämnda lag. Och det korta svaret på din fråga lyder; Nej, en körkortsförlust syns ej i belastningsregistret.

När du skriver att du tappade ditt körkort utgår jag ifrån att du egentligen menar att du vid tidpunkten för den aktuella fortkörningen fick ditt nuvarande körkort indraget.

Den ordningsbot som jag förmodar att du också erhöll i samband med den ifrågavarande hastighetsöverträdelsen utgör en påföljd för det begångna trafikbrottet. En sådan registreras enligt 3 § i Polismyndighetens belastningsregister. Gallring (borttagande av uppgift) sker efter fem år, vilket framgår av 17 § 9 p.

Däremot är ett återkallat körkort inte att betrakta som en straffrättslig påföljd varför ditt indragna körkort inte har registrerats i belastningsregistret. Notera dock återigen att själva trafikbrottet fortfarande syns under en begränsad tid enligt ovan angivna lagrum.

Varmt välkommen att höra av dig på nytt vid eventuella oklarheter. Antingen här på hemsidan eller via vår kostnadsfria telefonrådgivning.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll