FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt19/02/2020

Syns det på mitt belastningsregister att jag blivit dömd för grovt rattfylleri om jag söker jobb på skola?

Hej !

Jag ska jobba som en lärare i gymnasiet skolan och rektorn be från mig att hämta utdrag från belastningsregistret.

Jag ansöker om begären om utdrag från belastningsregistret ( förskoleverksamhet/skola/skolbarnomsorg).

Jag blev dömt för grovt rattfylleri i 2017 och straffat om två månader fotboja .

Jag undrar om detta straff ska ses på utdraget och kan det påverkar på min nya jobb .

Stort tack på för hand.

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du ska jobba som gymnasielärare och därför behöver begära ett utdrag från ditt belastningsregister. Det rör sig om ett utdrag ur belastningsregistret gällande förskoleverksamhet/skola/skolbarnomsorg och du undrar om domen för grovt rattfylleri från 2017 kommer synas på detta. Vad som finns med i ditt belastningsregister regleras i lagen om belastningsregister (BRL) och förordningen om belastningsregister (BRF).

Vad ingår i ditt belastningsregister?

I ditt belastningsregister syns samtliga brott som du har lagförts för, alltså brott som du blivit ålagd ett straff för (3 § första punkten BRL). Fotboja är en speciell verkställighetsform av en fängelsedom. Det innebär att även om du fick fotboja i stället för att sitta i fängelse så tar det lika lång tid innan det försvinner ur ditt belastningsregister. Att du blev dömt för grovt rattfylleri och fick bära fotboja medför att det kommer försvinna från belastningsregistret efter tio år och (17 § första punkten BRL).

Vad syns i ditt belastningsregister?

Du har som enskild rätt att få ta del av samtliga uppgifter ur ditt belastningsregister (9 § första stycket BRL). Behöver du ett registerutdrag har du även rätt att få ut ett begränsat sådant om du till exempel ska få jobb på en skola eller arbeta med barn (9 § andra stycket andra och sjätte punkten BRL). Ett sådant begränsat registerunderlag som begärs ut för en person som ska jobba med barn ska endast innehålla uppgifter om

-Mord (3 kap. 1 § BrB)

-Dråp (3 kap. 2 § BrB)

-Grov och synnerligen grov misshandel (3 kap. 6 § BrB)

-Människorov (4 kap. 1 § BrB)Samtliga sexualbrot (6 kap. BrB)

-Grovt rån (8 kap. 6 § BrB)

-Barnpornografibrott (16 kap. 10 a § BrB).

-Andra brott som begicks samtidigt som de ovan nämnda (22 § tredje och sjätte stycket BRF). Grovt rattfylleri ingår alltså inte i uppräkningen och kommer därför inte synas på ditt utdrag ur belastningsregistret.

Sammanfattning

Grovt rattfylleri som du är dömd kommer synas i belastningsregistret under tio års tid efter domen. Det kommer dock inte synas på det begränsade belastningsregister som du begär ut i samband med att begär ett sådant för arbete inom skolan/med barn. Ett sådant belastningsregistret kommer således vara tomt och kommer därför inte påverka dina chanser att få jobb. Du kan därför beställa ett sådant registerutdrag som du beskriver i din fråga här. Har du några följdfrågor gällande mitt svar så kan du kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så svarar jag så snart jag kan.

Med vänliga hälsningar

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo