FrågaPROCESSRÄTTStrafföreläggande20/08/2015

Strafföreläggande, förutsättningar m.m.

Hej,

Om jag anmäler någon för misshandel och den personen erkänner brottet. Går ärendet ändå till rättegång eller beslutas domen isf utanför rättssalen?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En anmälan leder inte nödvändigtvis till åtal och därtill rättegång. Om personen du avser att anmäla erkänner att brottet har begåtts, kan åklagaren meddela ett strafföreläggande.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och innebär en "prick" i registret. Den enda skillnaden är att åklagaren varken väcker åtal eller att det blir en rättegång.

Strafföreläggande är enbart möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter eller böter i förening med villkorlig dom. Jag kan inte ta ställning till om det är möjligt i ert fall eftersom bakgrunden till misshandeln är av högsta relevans. Det ska hur som helst klart framgå vilket straff som bör utgå för brottet. Är det oklart, måste en domstol avgöra utgången.

Vänligen

Soroosh ParsaRådgivare