Straff, narkotikabrott

Hej!

Min vän har åkt fast med 25g hasch, hans brottsregister är redan rörigt.

Han kom lindrigt undan utan att behöva göra urinprov (han förklarade eget bruk) men blev tagen för innehav.

Hur kommer straffen att se ut för honom?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Narkotikabrottsregleringen finns i Narkotikastrafflagen (NSL). Narkotikabrott av normalgraden i form av innehav av narkotika regleras i 1 § 6 p NSL. Straffskalan som gäller för detta brott är fängelse i högst tre år. Det innebär att fängelsestraff från 14 dagar upp till 3 år kan dömas ut för brottet. Brott som är ringa regleras i 2 § NSL. Ett brott kan anses som ringa med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter. Om brottet anses ringa kan böter eller fängelse upp till 6 månader dömas ut. Jag har tyvärr för lite uppgifter för att kunna göra en mer preciserad bedömning av om innehavet är att anse som ett brott som är ringa men i regel så anses innehav under 50 g cannabis leda till att brottet är att anse som ringa. Utifrån uppgifterna jag har kan man därför anta att brottet kan föranleda böter eller fängelse i högst 6 månader.

Hur straffet kan komma att se ut när det gäller ”stränghet” och val av påföljd (inom ramen för straffskalan det vill säga böter eller fängelse upp till högst 6 månader) kan jag utifrån uppgifterna inte säga något om. Straffet beror, något förenklat, på omständigheterna rörande brottet samt omständigheter som rör gärningsmannen. Denna procedur kallas straffmätning och genom denna avgörs straffets ”stränghet” (t.ex. hur mycket böter el. längd på fängelsestraff). Generellt kan man utifrån dina uppgifter påpeka att vissa återfall i brottslighet kan få betydelse i skärpande riktning vid den slutliga straffmätningen.

Vänligen,

Matilda CroneRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo