Stämpling enligt 4 kap. BrB

Vilka brott i kap 4 BrB kan straffas på förstadiet redan som stämpling? Och behöver även veta lagrum, tack.

Såg denna fråga tidigare där ni angett 7 st paragrafer. Jag undrar om inte även grov människoexploatering 4:1 och dataintrång 4:9 c skall inräknas med i denna fråga.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Stämpling föreligger då någon i samråd med annan beslutar att utföra ett brott, alternativt försöker förmå annan att utföra brott eller erbjuder sig att utföra ett brott, se 23:2 2st. BrB.

Det fordras att stämpling är särskilt angivet för straffbarhet.

De paragrafer i 4 kap. BrB (Om brott mot frihet och frid) som är straffbara vid stämpling är människorov, människohandel, grov människoexploatering eller olaga frihetsberövande samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra ett sådant brott, se 4:10 BrB.

Vad gäller dataintrång enligt 4:9c BrB omfattas inte av stämpling till brott, däremot av försök eller förberedelse till detsamma, om det inte hade ansett som ringa.

Hoppas du har fått svar på din fråga, med vänliga hälsningar.

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo