Stämpling enligt 4 kap. BrB

FRÅGA
Vilka brott i kap 4 BrB kan straffas på förstadiet redan som stämpling? Och behöver även veta lagrum, tack.Såg denna fråga tidigare där ni angett 7 st paragrafer. Jag undrar om inte även grov människoexploatering 4:1 och dataintrång 4:9 c skall inräknas med i denna fråga. Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Stämpling föreligger då någon i samråd med annan beslutar att utföra ett brott, alternativt försöker förmå annan att utföra brott eller erbjuder sig att utföra ett brott, se 23:2 2st. BrB.

Det fordras att stämpling är särskilt angivet för straffbarhet.

De paragrafer i 4 kap. BrB (Om brott mot frihet och frid) som är straffbara vid stämpling är människorov, människohandel, grov människoexploatering eller olaga frihetsberövande samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra ett sådant brott, se 4:10 BrB.

Vad gäller dataintrång enligt 4:9c BrB omfattas inte av stämpling till brott, däremot av försök eller förberedelse till detsamma, om det inte hade ansett som ringa.

Hoppas du har fått svar på din fråga, med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1019)
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot

Alla besvarade frågor (84401)