Spenderat efterarv

2015-02-04 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående vad som skulle hända i följande fall:Marie och Lars är gifta. Marie har ett barn sedan tidigare och Lars har två barn sedan tidigare. De har inga gemensamma barn. Marie dör och hennes barn låter Lars sitta i orubbat bo och väntar med att ta ut sitt arv. Maries dödsbo hade giftorättsgods för 2,5 miljoner. Hur ska arvet fördelas när Lars också dör? Om man antar att det fanns kvar 5 miljoner som inte var enskild egendom efter Lars. Vad händer istället om Lars spenderar Maries arv? Finns det några lagar som skyddar Maries barn? Detta är ett verkligt fall men jag har valt andra namn för att inte utelämna de inblandade.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Om vi börjar med situationen där Lars avlider och Maries barn ska nu ärva sin mamma. Maries barn har då rätt till hälften av Lars egendom (3 kapitlet 2 § ärvdabalken). Det innebär att hennes arvinge kommer att få 2,5 miljoner vid Lars död.

Den andra situationen är att Lars har spenderat Maries arv när han avlider. Maries barn kan då hävda att hen ska få en slags ersättning för att deras arv har spenderats, för det krävs dock enligt ärvdabalken 3 kapitlet 3 § att Lars har spenderat deras andel genom att han har gett bort egendom eller på liknande sätt har minskat egendomen och således Marias arvinges del. För att Maries arvinge ska få rätt till en ersättning för värdeminskning som Lars har åstadkommit krävs att Lars har gjort mer än bara levt lyxigt. Enligt NJA 2013 s. 736 krävs dessutom att egendomen har minskat med minst en fjärdedel.

Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga om det är något som fortfarande är oklart.

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (688)
2020-07-03 Rättigheter när ens gifta syster dör?
2020-07-01 När får gemensamma barn ut deras arv efter en avliden förälder?
2020-06-30 Hur ska huset fördelas?
2020-06-28 Laglott, efterarv och särkullbarn

Alla besvarade frågor (81688)