Skyldighet att betala skulder efter avliden

Min mamma har gått bort och jag och min syster har fått dela på pengar från en föräskring. Hon hade inget annat att ärva. Min mamma var skyldig min syster en summa pengar privat, är jag som den andra systern då skyldig att ge den summan till henne från min del av försäkringspengarna?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande arvsrätt regleras i ärvdabalken, den hittar du här.

Som jag tolkar det du skriver har en bouppteckning och ett arvskifte redan skett efter din mammas bortgång, och du och din syster har blivit tilldelade era arvslotter i form av pengar från en försäkring. I detta läge har du då ingen skyldighet att betala din mammas kvarstående skuld till din syster, man ärver inte skulder.

Är det däremot så att en bouppteckning och arvskifte inte skett kan skulder påverka storleken på din arvslott. Skulder ska räknas med i bouppteckningen och medlen som finns i dödsboet ska så långt det går användas för att betala dessa skulder. Risken finns då att dödsboet inte har några medel kvar efter att skulder betalats av, och då finns det heller inget kvar för dig att ärva.

I vilket fall blir du inte privat ansvarig för att betala din mammas skuld till din syster.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000