Skriva över sin del av gemensamt hus på sin make/maka?

2021-10-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
kan jag skriva över min del av vårt gemensamma hus på min fru
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Det finns tre sätt att överföra egendom mellan makar, gåva, köp och bodelning.

Vid överlåtelse av egendom mellan makar är det viktigt att överlåtelsen uppnår sakrättsligt skydd. Detta för att eventuella borgenärer inte ska kunna utmäta huset för dina eventuella skulder.

Gåva

Vid gåva av fast egendom är bestämmelserna i 4 kap 1-3 och 7-9 § jordabalken tillämpliga, bl.a. skall ett gåvobrev upprättas där det skall framgå att du överlåter huset till din fru. För att överlåtelsen ska få sakrättsligt skydd måste gåvan registreras. Regler om detta finns i äktenskapsbalken. Ansökan om registrering görs hos Skatteverket. Till ansökan skall ni bifoga gåvobrevet, 16 kap 2 § och 8 kap 1 § 2 st. äktenskapsbalken. Skatteverket kommer sedan att publicera gåva i Post- och Inrikes Tidningar, 16 kap 3 § äktenskapsbalken.

Köp

Om din fru ska köpa din del av huset blir jordabalkens regler om köp av fast egendom tillämpliga. Ni måste upprätta ett köpekontrakt där det skall framgå köpeskilling och en förklaring från dig som säljare att du överlåter egendomen till din fru. Ofta upprättas även ett köpebrev som kvitto på att betalning har skett. När dessa formkrav för köp av fast egendom är uppfyllda, är försäljningen sakrättsligt skyddad gentemot dina borgenärer genom avtalet. För mer information se 4 kap 1-9 §§ jordabalken.

Bodelning

Slutligen kan ni överföra huset genom att förrätta en bodelning under pågående äktenskap. För att ni ska få göra detta ska ni skicka in en skriftlig anmälan till Skatteverket, 9 kap 1§ 1 st. äktenskapsbalken. Jag rekommenderar i så fall att ni börjar med att upprätta ett äktenskapsförord där ni skriver att all din egendom är giftorättsgods och all din frus egendom är enskild egendom, 7 kap 3 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska nämligen endast giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgodset läggs samman och delas lika mellan makarna, 11 kap 3 § äktenskapsbalken. När bodelningen är klar ska ni upprätta ett bodelningsavtal som ni båda ska underteckna, 9 kap 5 § äktenskapsbalken. Bodelningen får sakrättsligt skydd genom bodelningsavtalet som jag rekommenderar att ni skickar in till Skatteverket för registrering, 13 kap 6 § äktenskapsbalken.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3674)
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset
2021-11-24 Om exmaken inte vill gå med på att sälja den gemensamma fastigheten
2021-11-24 Hur får jag veta om en fritidsfastighet är enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97437)