Skillnaden mellan makar och sambos vid bodelning och arv

Hej!

Jag är sambo med en man sedan ca fyra år. Snart flyttar vi till ett hus som vi har köpt gemensamt.

Är det smartast att vi gifter oss, för den händelse att en av oss skulle råka avlida (vilket Gud förbjude)?

Min sambo har två vuxna barn och jag har en vuxen son. Vad händer när det blir tal om arv?

Vi har dels gemensam ekonomi till alla våra gemensamma utgifter. Förutom det har både jag och min sambo personliga konton. Vi är inte öppna för varann hur mycket pengar vi har på våra bankkonton, men gissningsvis har jag mer pengar än min sambo, vilket kan vara bra som tillägg till en låg pension, som jag snart börjar ta ut.

Min sambo tjänar ca dubbelt så mycket som jag, så hans pension kommer bli avsevärt mycket större än min.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är en stor skillnad i rättigheter om man är gift jämfört med om man är sambo. Samboförhållande regleras i Sambolagen (SamboL) och vad som gäller mellan makar regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Hur arv fördelas hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Bodelning

Ett samboförhållande upphör när ena sambon går bort, se SamboL 2 § p. 3. Efter begäran av den efterlevande sambon görs sedan en bodelningen av de tillgångar som fanns dagen när samboförhållandet upphörde, se SamboL 8 § st. 1. I bodelningen ingår endast samboegendom, vilket är gemensam bostad och bohag, se SamboL 3 §. Efter att skulder har avräknats så kommer samboegendomen som återstår att fördelas lika mellan samborna, se SamboL 14 §. Förutsatt att ni köpt huset tillsammans med avsikt att ha det som ert gemensamt hem så kommer denna att ingå i bodelningen. Pengar på enskilt bankkonto utgör inte samboegendom och kommer därför inte att ingå i bodelningen. Om ni har ett gemensamt bankkonto är utgångspunkten att ni äger hälften var av dess tillgångar.

Om ni istället är gifta då en av er går bort så görs en bodelning på liknande sätt med utgångspunkt i tillgångarna som finns dagen då ena maken gick bort och det är endast giftorättsgods som skall ingå, se ÄktB 9:2 samt 10:1. Giftorättsgods är allt som inte är en makes enskilda, se ÄktB 7:1 och detta kan också regleras genom äktenskapsförord. Personliga konton utgör alltså giftorättsgods i den mån de inte har gjorts till enskild egendom. Även här skulle er gemensamma bostad ingå i bodelningen förutsatt att ni förvärvat den med avsikt att ha som gemensamt hem, se ÄktB 7:4. Oöverlåtbara eller personliga rättigheter skall inte ingå i bodelningen om det strider mot det som gäller för rättigheten, se ÄktB 10:3 st. 1. Detta innebär alltså att visa pensionsförsäkringar skall undantas från bodelningen.

Fördelning av kvarlåtenskap

Sambos ärver inte varandra, vilket innebär att om någon av er skulle gå bort under ert samboförhållande så är det istället era respektive barn (bröstarvingar) som får dela på arvet, se ÄB 2:1. Om ni istället skulle vara gifta så kommer efterlevande make att tilldelas den dödes kvarlåtenskap framför gemensamma barn enl. ÄB 3:1 st. 1 som då istället får vänta med sitt arv till ni båda har gått bort. Om den som går bort har barn som inte är era gemensamma (särkullbarn) så har de rätt att få ut sin arvslott direkt enl. ÄB 3:1 st. 1. De har också möjlighet att avstå sin arvslott till förmån för efterlevande make enl. ÄB 3:9. Efterlevande make har också ett särkilt skydd i basbeloppsregeln, se ÄB 3:1 st. 2. Regeln ger denne rätt att tillsammans med enskild egendom och egendom från bodelningen få ut så mycket av den dödes kvarlåtenskap så att det uppgår till 4 x prisbasbeloppet (4x 44 300 kr).

Hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Vänliga hälsningar.

Josefine RembsgårdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”