Skäligt tid att hämta lösöre från dödsbo

FRÅGA
Pappas fru dog februari 2016. De var gifta sista 4 åren. Båda är / var över 75 år. Fru Monica har tre arvingar som ska hämta lösöret efter sin mamma. Vad gäller då? De vill ha oändlig tid för att rota bland sakerna. Vår pappa vill inte träffa dem så vi systrar tänkte vara med istället. Frågan är vad är skälig tid enl lag för att hämta lösöre fr dödsboet? Vårt förslag var tre dagar med tiderna 10-18 två dgr och 10-15 en dag. Det godtar de inte. Vi har strandat.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns tyvärr inget klart svar på den här frågan eftersom det inte finns något reglerat i lag. Självklart vore det bästa om ni har möjlighet att komma överens om när arvingarna ska komma för att hämta sakerna.

Om ni absolut inte kan komma överens skulle eventuellt en skiftesman kunna förordnas. En skiftesman har som uppgift att försöka ena parterna om hur arvsskifte ska se ut, dvs hur mycket och vad av den avlidnes egendom som vardera arvinge ska ha. Skiftesmannen är vanligen en jurist eller advokat. Om en dödsbodelägares begär det ska tingsrätten utse någon att vara skiftesman enligt 23 kap 5 § ärvdabalken. I nuläget är dock endast arvingarna dödsbodelägare enligt 18 kap 1 § andra stycket. Någon av arvingarna kan ansöka hos tingsrätten om att få en skiftesman.

Detta löser dock inte hela problemet eftersom skiftesmannens uppgift egentligen är att lösa konflikter mellan arvingarna om hur egendomen ska fördelas. I den aktuella situationen är konflikten snarare mellan er/er pappa och arvingarna. Skiftesmannen skulle dock eventuellt kunna hjälpa er alla att genomföra ett något smidigare arvsskifte. En skiftesman kostar dock pengar och det är dödsboet som står för kostnaden enligt 23 kap 5 §. Det här kan så klart leda till problem eftersom arvingarna kanske inte är villiga att stå för denna kostnad.

Sammanfattningsvis finns inget enkelt svar på denna fråga eftersom det inte finns någon skälig tid enligt lag för att hämta lösöre från dödsboet. Efter att bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket saknas angiven tidsfrist för när ett arvskifte ska eller bör ske.

Hoppas mitt svar var till någon hjälp.

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?